Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ще похарчи 15 млн. лв. за компютри и софтуер

На много хора може да им изглежда странно, но основните разходи на БНБ не са свързани с печатането на банкноти, а със съвсем други дейности. От доклада за бюджета на Централната ни банка през 2017-а се вижда, че тя смята да похарчи общо около 7 млн. лв. за производството на 61 млн. броя нови банкноти от три номинала.

В същото време парите, които са предвидени за софтуерни продукти, за компютри, за сървъри и за информационни системи, са над 15 млн. лева. В доклада за бюджета тези средства са детайлно разписани. Разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти са 4625 хил. лв., което е с 3.8% повече от утвърдените за 2016 година. Основен дял в това перо имат средствата, предвидени за поддръжка на Основната банкова информационна система. За това са заделени 700 хил. лв.; за системата Finance Kit са предвидени 690 хил. лева. Разходите за системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС ще са 576 хил. лв.; за Turbo Swift - 340 хил. лв.; на програмни продукти на фирмата „Майкрософт“ - 240 хил. лв., и т. н. За абонаментни такси за системи за достъп до финансова информация ще бъдат платени и 1.4 млн. лева.

Заложените в бюджета на БНБ за 2017-а инвестиционните разходи за информационни системи възлизат на 10 736 хил. лв. и представляват 73.3% от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2016 г. са намалени с 2689 хил. лв., или с 20 процента. Разходите на БНБ в областта на електронизацията са насочени към поддържане и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и за персоналните компютри в банката. Ще бъдат създадени и две нови системи - за управление на валутните резерви и за управление на човешките ресурси, както и множество промени в развитието на различни функционалности в съществуващите информационни системи.

За закупуване на компютърна и комуникационна техника БНБ смята да похарчи 3520 хил. лв., в това число и за доставка на нови сървъри, нова дискова система и за разширяване на наличните системи, както и за покупка на нови компютърни станции и монитори. За осигуряване на средства за развитие на информационните системи са планирани 4452 хил. лева. При разработките на информационните системи на БНБ основни акценти ще бъдат Системата за управление на валутните резерви, приложенията на статистиката, Автоматизираната система за провеждане на аукциони на ДЦК, Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК, Системата от сметки за сетълмент на ДЦК и Основната банкова информационна система.

Предвижда се и развитие на информационните системи за Единното хранилище на данни, на Централния кредитен регистър, интегрираната информационна система за отчетност на финансовите пазари, на Регистъра на банковите сметки и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във