Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ ще пласира държавни облигации за 500 милиона лева

На 11 октомври БНБ пласира през аукцион ДЦК за 500 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от минус 0,02 процента.

На 25 октомври Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 500 млн. лева, съобщи БНБ.

Книжата са със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 0,1 на сто годишно  с падеж 17 август 2031 г. при условия, определени от Министерството на финансите.

На 11 октомври БНБ пласира през аукцион ДЦК за 500 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от минус 0,02 процента. Това бе рекорден обем за еднократна продажба на вътрешен дълг. Падежът е 24 февруари 2026 г. Така страната ни пое нов дълг от половин милиард лева под формата на държавни ценни книжа. По този начин новият дълг от началото на годината достига един милиард и 800 милиона лева при възможен лимит от 4 милиарда и половина.

През февруари доходността на емитираните 5-годишни книжа бе минус 0.17 на сто, преотворената емисия през март постигна доходност от -0.10%, а през септември същата емисия ДЦК постигна доходност от -0.15 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във