Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ЩЕ ИНВЕСТИРА В ЧУЖДЕСТРАННИ ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ

Светлозар Каранешев - главен директор на управление Емисионно на БНБ, пред в.БАНКЕРЪГлавният директор на управление Емисионно на БНБ Светлозар Каранешев е роден на 17 септември 1962 в София. Женен е и има две деца. Завършва висшето си образование през 1986 г. във ВИИ Карл Маркс (сега Университет на национално и световно стопанство). Банковата си кариера започва през 1992 г. в търговска банка Средец, която през 1995 г. се сля със Сирбанк и Карловската банка. От тази консолидация се роди банка Сердика.В ТБ Средец Каранешев е бил началник на дирекция Кредитиране, а по-късно става член на управителния съвет. През 1996 г. ТБ Сердика бе влята в БИОХИМ, а Каранешев е назначен за заместник-директор на нейния клон Средец. Година по-късно той преминава на работа в управление Емисионно на БНБ, като последователно е бил заместник-началник на служба Контрол и отчетност и началник на служба Ликвидност. През 1999 г., след административното преструктуриране на управлението, е създадена нова дирекция Ковчежничество и за неин шеф е назначен Каранешев.Г-н Каранешев, управителят на БНБ ви назначи за главен директор на управление Емисионно на 14 февруари. Какви ще са ангажиментите ви на тази длъжност?- Главният директор е пряко подчинен на подуправителя, отговарящ за управление Емисионно, и е негов заместник. Той отговаря за координацията между трите дирекции в управление Емисионно - това са Ковчежничество, Анализ и контрол на риска и Касова дирекция. Ковчежничеството се занимава с управлението на валутните резерви на страната. В тази дирекция, на която аз бях началник, а на мое място сега бе назначен Павел Боджаков, са събрани редица функции, с които в търговските банки се занимават цели управления. В нея е така нареченият бекофис, в който се потвърждават всички сделки по управление на резервите. Има звено по управление на ликвидността и касовите потоци, звено по управление на пасивите и звено, което следи плащанията към бюджетните организации.Като главен директор ще имате ли собствена администрация?- Длъжността ми, която е нова, не предполага към нея да има специална административна структура със служители. Освен това аз не съм йерархично звено между подуправителя и шефовете на дирекции. Естеството на работата ми изисква сериозни усилия по координацията на дейността между дирекциите. Основният проблем, който трябва да бъде решен от мен, е да засилим аналитичната поддръжка на работата в управление Емисионно. Имаме няколко отдела, които се занимават с анализи, и координацията между тях трябва да се подобри.Освен това във връзка с въвеждане на евробанкнотите се появи необходимост от по-тясна координация между касова дирекция и ковчежничеството, тъй като хората от тази дирекция сключват сделките, докато колегите им от касовата дирекция осигуряват транспорта и броенето на парите.Като главен директор на управление Емисионно имате ли право да вземате самостоятелни решения за инвестиране на валутните резерви?- Принципът, при който се инвестират парите в БНБ, е следният: Дирекция Анализ и контрол на риска има за задача да опише инвестиционните ограничения, които трябва да се спазват. Те се приемат на годишния инвестиционен комитет, в който участват подуправителят Мартин Заимов, директорът на Ковчежничество, директорът на Анализ и контрол на риска и по още един човек от двете управления. Колегите от дирекция Анализ и контрол на риска разработват т. нар. бенч марк - отправна точка. Това представлява един моделен портфейл, който носи определени рискови характеристики. През годината колегите от отдел Инвестиции, който се ръководи от Стефан Боюклиев, се стремят да поддържат портфейл, който да е в рамките на моделния.Каква ще бъде инвестиционната политика на управлението през 2002 година?- През декември 2001 г. имахме заседание на инвестиционния комитет, на което уточнихме инвестиционната си стратегия. Ще увеличим вложенията в инструменти, издадени от специализирани финансови институции. В случая става дума за ипотечни облигации, емитирани от Байерише Ландесбанк, от Вестдойче Ландесбанк, от Ландесбанк - Берлин, от Норддойче Ландесбанк Жироцентрале и от Ландесбанк Хесен Тюринген Жироцентрале. Удължихме и срочността на някои инструменти, в които инвестираме. Преди влагахме парите от валутния резерв предимно в едногодишни облигации, сега можем да купуваме облигации до пет години.В инвестиционната стратегия на БНБ заложена ли е като цел постигането на определена доходност?- Обикновено ние се стремим доходността от нашите инвестиции да надхвърля разходите на банката. За 2001 г. доходността на портфейла ни в евро е 4.93% - с 0.12% повече от тази, която бяхме заложили в моделния портфейл. Инвестициите ни в долари пък ни донесоха доходност от 4.58%, докато в моделния портфейл тя бе 4.44 процента. За 2002 г. целите ни са да постигнем доходност от 3.4% за инвестициите в евро и 2.4% за инвестициите в долари. За нас е изключително важно да изпълним целите си по отношение на портфейла ни в евро, тъй като 95% от целия валутен резерв на БНБ - без златото, са в тази валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във