Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ разработва мерки за намаляване на лошите кредити

Делът на необслужваните кредити у нас спадна от 14.6% в края на 2015 г. до 13.2 % в края на 2016 година. До края на март делът се понижи още и бе 12.6 процента. Но това все още надхвърля доста средното ниво за ЕС, което е около 5.5 процента. "През последната година е налице видима низходяща тенденция. Убеден съм, че ще консолидираме тази тенденция до сигурни нива", посочва управителят на БНБ Димитър Радев в интервю пред "Ройтерс". Според него Централната банка разработва регулаторни мерки за увеличаване на провизиите за загуби по кредити, за отписване на несъбираеми кредити и за насърчаване на по-консервативно оценяване на кредитите и обезпеченията. Радев обаче е на мнение, че за банковата ни система като цяло сегашните провизии и капитал са достатъчни за покриване на необслужваните кредити.

Управителят на БНБ посочва, че проведените през август 2016-а проверки за състоянието на кредиторите са показали, че банковият сектор има добро ниво на капитализация и ликвидност, но също така разкриха и наличието на слабости в някои от кредитните институции с местни собственици. Между тях бе и третата по големина банка в България - Първа инвестиционна банка (ПИБ). ПИБ заяви, че е изпълнила препоръката на Централната банка за увеличение на капитала си с около 206 млн. лв. (118.39 млн. щ. долара). Тя обяви също планове за търсене на нови основни инвеститори наред с други варианти за набиране на нов капитал.  "Банките прилагат предписаните от нас мерки. Всъщност техните планове за увеличаване на капитала са в напреднал етап. Ние в пълна степен използваме инструментите, които са под наш контрол, за да продължим  тенденцията“, твърди Радев.

Според управителя на БНБ Централната банка подкрепя усилията на България за приемане на еврото след влизането на страната в ЕС.  България, чийто лев е фиксиран към еврото при режим на паричен съвет, все още не е определила дата за присъединяване. Макар че страната ни отговаря на повечето формални критерии за присъединяване, свързани с поддържането на стабилни публични финанси, западни банкери и дипломати са на мнение, че е необходимо икономиката и жизненият стандарт у нас да са по-близки до тези в спрямо по-богатите партньори от ЕС, преди да кандидатства. "Централната банка изпълнява своя мандат, което се изразява в поддържане на ценова стабилност и стабилност на паричния съвет. Без тази стабилност останалите стъпки (към еврозоната) не биха били особено продуктивни", смята Радев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във