Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ продава нов дълг за 200 млн. лв. на 26 август

На 26 август 2019 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) по поръчка на финансовото министерство, обявиха от пресцентъра на централната банка.

Номинална стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Лихвоносните съкровищни облигации ще са със срочност двадесет години. Тъй като датата за плащане по тях вече е изтекла, държавата ще плати дължимата лихва върху 1,5% годишно. Олихвяването ще е на 28 август 2019 г.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, припомнят от БНБ. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от същата емисия на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във