Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ продаде на аукцион 20-годишни облигации при 1,50% годишна доходност

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия с двадесет годишни лихвоносни съкровищни облигации с падеж 21.06.2039г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Финансовото министерство предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 95 000 000 лв. и лихвен процент 1.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 9 октомври 2019 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 132 250 000 лв., в т. ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 38 180 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.39. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.86 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност –1.45%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 69 180 000 лв. номинална стойност, в т. ч. несъстезателни поръчки в размер на 38 180 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип. Ведомството изчисли, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 170 базисни точки. Разпределението на придобитото количество ДЦК по видове инвеститори е както следва: най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 41,2 %, пенсионни и гаранционни фондове – 34 %, следвани от застрахователните дружества с 20,2 %, и други инвеститори – 4,6 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във