Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ прие нова наредба за платежните услуги

Управителният съвет на БНБ прие Наредба №3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Новата Наредба № 3, подобно на действащия до момента нормативен акт, урежда правилата за откриването и воденето на платежни сметки, изискванията към изпълнението на платежни операции и към изпълнението на плащанията чрез дебитни, кредитни и предплатени карти. В нея са записани и начините за изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като са извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУСП) и Директива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015-а.

Новата Наредба № 3 на БНБ въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги, и докладването на значими инциденти. С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите. Тези разпоредби произтичат от изискванията на новия ЗПУПС, както и от насоките на Европейския банков орган и от регламентите на Европейската комисия, издадени в края на 2017 г. и началото на 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във