Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПРЕДВИЖДА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ

Управителят на БНБ Иван Искров издържа успешно първият си изпит в парламента. На 27 ноември новият гуверньор, в присъствието на тримата подуправители Емилия Миланова, Цветан Манчев и Божидар Кабакчиев представи пред депутатите от бюджетната комисия (до 9 октомври Искров бе неин председател), проектобюджета на Централната банка за 2004 година. Гуверньорът подробно обясни какви разходи смята да направи БНБ през следващата година и мотивира всеки един от тях. Задачата му донякъде бе улеснена, тъй като на заседанието не присъстваха Муравей Радев и Георги Пирински, които се очаква да са основните критици на работата на Иван Искров.Проектобюджетът на БНБ за 2004 г. предвижда 18.556 млн. лв. разходи за издръжка на паричното обращение, което е с 39% повече от заложените за 2003-а. Искров обърна внимание, че в тази сума са включени необходимите средства за производство на банкноти и монети, за проектиране на нови емисии и за наем на помещенията в печатницата, ползвани от служители на дирекция Касова на централната банка. По думите на гуверньора, увеличението на издръжката на паричното обръщение е свързано с пускането на столевовите банкноти. Първата партида от тях ще се появи в обращение на 8 декември 2003-а, но основните количества ще бъдат отпечатани през следващата година. През 2004-а БНБ предвижда да отпечата 129 млн. броя банкноти на обща стойност 12.365 млн. лв. и да отсече монети за почти 5 млн. лева.Централната банка ще внесе догодина в държавната хазна 156 млн. лв. - с 6 млн. лв. над сумата през 2003 година. Според новият бюджет тя трябва да реализира 226.5 млн. лв. приходи. Заложените разходи за издръжка са 56.5 млн. лв., а инвестиционната програма на БНБ ще погълне 14 млн. лева. По думите на Искров най-голям дял от нея се пада на плащанията за електронизация на банката, които са на стойност 8.11 млн. лева. Те включват закупуване и поддръжка на наличните компютри и принтери, което ще струва 2.765 млн. лв., на лицензиран софтуер - 1.265 млн. лв. и комуникационна техника за 1.507 млн. лева. Останалите над 2.5 млн. лв. ще се използват за доразвиването на системата за следене на наличностите от ДЦК, за счетоводните и статистически програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във