Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПРАВИ ПОСЛЕДНИ РЕПЕТИЦИИ ЗА НОВИТЕ КОДОВЕ

Само три седмици остават до най-сериозната промяна, засягала банковите плащания в България през последните години. От 5 юни всички парични трансфери у нас ще се извършват единствено по сметки, снабдени с новите международни номера (IBAN). Въвеждането на тази система, която трябва да повиши нивата на автоматизация и на сигурност на плащанията, е всъщност само част от един по-голям план за обща платежна система на Стария континент.
Банките започнаха да информират клиентите си за новите номера на сметките още през март, а БНБ проведе масирана рекламна кампания, за да привлече вниманието и на най-незаинтересованите граждани към предстоящата промяна. В това отношение Централната банка си свърши добре работата. Основните й усилия обаче се оказаха насочени в един по-специфичен ракурс - подготовката на платежната система за въвеждането на IBAN, който обаче не развълнува особено редовите клиенти на банките, въпреки че ги засяга съвсем пряко.
През последните два месеца експертите от управление Банково на БНБ заедно със специалистите по информационни технологии на Банксервиз и на търговските банки посветиха цялото си внимание, за да осигурят от 5 юни безпроблемното преминаване на паричните преводи от и към IBAN-сметките. Това наложи създаването на нова версия на БИСЕРА - софтуерната програма на Банксервиз, осигуряваща междубанковите плащания. Търговските банки също бяха принудени да реформират информационните си системи. Резултатите от целия този труд бяха тествани на 15 и 16 април. Според експерти в управление Банково преводите, направени по IBAN-сметките, се обработват безпроблемно от системите БИСЕРА, РИНГС (която извършва големите плащания в реално време), БОРИКА (обслужваща операциите с дебитни и кредитни карти) и от Централния депозитар. Засечени са само някои проблеми в системата за иницииране и наблюдение на бюджетните трансфери СЕБРА, които вече са отстранени. Експертите на БНБ са установили също така, че някои търговски банки не са настроили правилно информационните си системи и имат проблеми с преводите по сметки с международни кодове. В няколко случая системите не са се справили със създаването на реални файлове на IBAN-транзакции или пък са структурирали неправилно съобщенията за тези преводи, което е затруднило приемането и обработката им от други банки. Тези пропуски са отчетени и систематизирани в специален доклад, който бе разгледан на 9 май в БНБ на работна среща с представители на кредитните институции. На 13 и 15 май ще се проведат нови тестове, които на практика ще са последната проверка преди въвеждането на IBAN.
Новите международни кодове са предизвикателство не само за служителите на банките, но и за клиентите им, които занапред ще ползват и нови бланки за платежни нареждания. Шефовете на търговските банки са уверили ръководството на БНБ, че служителите им са подготвени да ползват новите формуляри и в случай че клиентите се объркат при попълването, ще има към кого да се обърнат за помощ. А такова объркване неминуемо ще има, защото гражданите и фирмите ще видят новите формуляри чак след 5 юни, когато отидат в обслужващите ги клонове.
Съществува и още един проблем, който съвсем не е за пренебрегване. И той е, че едва ли всички банкови служители са наясно с новите изисквания за попълване на платежните документи. Неоспорим факт е, че дори и сега има случаи, при които хората зад гишетата в клоновете неправилно насочват наредените от клиентите преводи. Утешителното в случая ще е само едно - че ако новите формуляри бъдат попълнени неправилно, информационните системи на банките ще ги отхвърлят, съответно на компютърния екран ще светне съобщението грешка и служителят заедно с клиента ще трябва да открият пропуска си. Затова още отсега счетоводителите на фирмите би трябвало внимателно да се запознаят с няколко документа, които регламентират изготвянето на платежни нареждания, и ако установят пропуски в знанията си, да се консултират за попълването им с обслужващите ги банки.
Става дума най-вече за Указание 03-2006 Съставяне на платежни документи, което бе прието от управителния съвет на БНБ на 3 февруари 2006 година. Пълният му текст е публикуван на ИНТЕРНЕТ страницата на БНБ (www.bnb.bg). В споменатото указание е описано как се съставят няколко вида платежни документи: нареждане за кредитен превод, съгласие за директен дебит, нареждане за директен дебит, бюджетно платежно нареждане, преводно нареждане/вносна бележка за плащане от или към бюджета и многоредово преводно нареждане/вносна бележка за плащане от или към бюджета. БАНКЕРЪ публикува примери за някои от тези документи, попълнени от експерти на БНБ (виж факсимилетата).
Добре е гражданите да запомнят, че при несъответствие в реквизитите на формулярите за име на клиент и IBAN-номер, водещ е номерът. В реквизит ТАКСИ обичайната практика е да се посочва код 002, което значи, че лицето, нареждащо превода, плаща таксата на своята банка, а получателят на парите - на обслужващата го кредитна институция, ако това е предвидено в тарифите й. При посочване на код 001 клиентът сам плаща всички такси, а при 003 натоварва с това задължение получателя на превода.
Във формулярите за преводи към администраторите на бюджетни приходи (Националната агенция по приходите, Агенцията за държавни вземания, Агенция Митници и други подобни ведомства) се въвежда код за Вид плащане, който е описан в специално указание, утвърдено от Министерството на финансите. Ако има разминаване между кода за Вид плащане и информацията в полето Основание за плащане, банката извършва превода въз основа на кода.
Това са само част от особеностите при оформянето на новите платежни документи. На банковите клиенти неминуемо ще им трябва време, за да свикнат с тях и да ги попълват правилно. А колко дълго ще продължи това зависи най-вече от доброто възпитание и експертната помощ, която ще им оказват банковите служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във