Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ прави аукцион за облигации с номинал 200 млн. лева

Българска народна банка ще проведе днес аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност двадесет години (7 305 дневни) и с номинал 200 млн. лв., съобщиха от централната банка.

Книжата са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия - BG 20 400 19 213/21.06.2019 г. с падеж 21 юни 2039 г. и с фиксиран лихвен процента от 1.5 на сто годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във