Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ получава достъп до още евро

...

ЕЦБ

Европейската централна банка създаде инструмент, позволяващ на централните банки извън еврозоната (каквато е и  БНБ) да заемат евро, използвайки като обезпечение държавен дълг. Инструментът се казва EUREP и ще действа до юни 2021 година. Той ще бъде прилаган при поискване от страна на централните банки извън блока на еврото и след съгласие на борда на европейския регулатор. 

ЕЦБ смята, че инструментът ще допринесе за безпрепятствено синхронизиране на паричната политика на Еврозоната с тази на страните извън нея. Това би намалило риска държавите извън евроблока да изпаднат в ситуация на „епизодична разпродажба на активи, деноминирани в евро" или пък на "преливане на пазарни дисфункции от други икономики“.

Всъщност Управителният съвет на ЕЦБ въвежда нов репо инструмент, чрез който централните банки извън валутния съюз, могат да се рефинансират при нужда (в резултат на непредвидени проблеми при пандемията от COVID-19).

EUREP ще работи като допълнение към вече съществуващите двустранни суап линии. Например в отговор на кризата от коронавируса Европейската централна банка създаде суап линии с централните банки на Дания и Хърватия, както и с Българската народна банка. В началото на юни пък ЕЦБ създаде репо линия с централната банка на Румъния. Именно чрез тези инструменти тя предоставя ликвидност в евро на централни банки извън еврозоната в замяна на обезпечение, деноминирано в евро.

Новият инструмент EUREP  ще се използва засега изрично и само в периоди на остра криза, като тази, която отприщи Covid-19. Още по-любопитно е уточнението, че EUREP е предпазен инструмент и по тази причина цената за получаване на еврова ликвидност по него ще е по-висока , отколкото при използването на суап или репо линия. И  диапазонът на обезпечението е по-тесен, отколкото при двустранните суап или на репо споразумения, поясняват от ЕЦБ.

Тези обяснения донякъде показват защо новият инструмент на ЕЦБ не е сред най-обсъжданите  теми във финансовите среди у нас. Едва ли Българската народна банка ще прибегне до него, при положение, че още не е дала никакви индикации, че ще активира суаповото споразумение, което сключи с ЕЦБ през април. Още тогава бе подчертано, че страната ни има по-висока ликвидност в евро околкото й е неоходима  в момента. 

И това е напълно резонно, след като брутният международен валутен резерв на БНБ бе на исторически високо равнище - 54 млрд. лева. Иначе казано - суаповото споразумение е по-скоро вид застраховка за евентуални непредвидени проблеми в бъдеще.

"Причината за суаповата линия не е небходимостта от евро. Ние нямаме такава необходимост. Това обаче позиционира България, то е знак, че има доверие към нас. Това е много важно в условия на криза. Суаповата сделка е валутно споразумение, според което може да получаваме евро срещу фиксирания курс, без да намаляваме валутния резерв", категоричен бе гуверньорът на БНБ Димитър Радев. 

Експертите са мнение, че с обявяването на новия инструмент EUREP ЕЦБ копира отчасти поведението на Федералния резерв. 

ФЕД също има схема, по която международни централни банки и парични власти със сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк могат да сключват директни споразумения за обмен на национална валута срещу долари. 

Притесненията на МВФ

Според Международния валутен фонд икономическото възстановяване от пандемията може да бъде застрашено, ако пазарите останат твърде оптимистично настроени  по отношение на мащаба и продължителността на подкрепата,  която им предоставят  централните банки.

"Централните банки трябва внимателно да преценят кои пазари са от решаващо значение за поддържане на финансовата стабилност и да разработят програми за подкрепа, за да сведат до минимум моралния риск и рисковете за себе си", предупредиха от МВФ. 

Според фонда инвеститорите залагат на „непрекъсната и безпрецедентна подкрепа“ от централните банки, което в дългосрочен план може да доведе до финансова нестабилност. Тук МВФ визира програмите на централните банки, чрез които те придобиха редица активи, включително държавни облигации, държавно гарантирани облигации и   корпоративен дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във