Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ПОИСКА ГАРАНЦИИ ОТ БАНК АУСТРИЯ

Общото събрание на БИОХИМ на 29 ноември 2002 г. взе решение тя да придобие всички активи и пасиви на банка ХФБ България. Двете кредитни институции са собственост на Банк Аустрия, след като през октомври тя купи и 99.9% от акциите на БИОХИМ за 82.5 млн. евро. Веднага след приключването на сделката австрийците обявиха, че ще влеят ХФБ България в новопридобитата от тях банка.Общото събрание гласува и за увеличаване на акционерния капитал на БИОХИМ от 28 757 157 на 36 842 360 лв. чрез издаване на 8 085 203 поименни акции всяка с номинал 1 лев. Те ще бъдат записани от едноличния акционер на ХФБ България - Банк Аустрия. На практика това е актът, с който капиталът на ХФБ България се влива в този на БИОХИМ. Точно тази операция обаче постави нащрек Централната банка, тъй като сега акционерният капитал на ХФБ е 29 млн. лева. Къде тогава се губи разликата между тази сума и 8 085 203 лв., които се вливат в БИОХИМ?Първоначално експертите от БНБ са се усъмнили дали под прикритието на замислената операция австрийците не се опитват да намалят капитала на ХФБ България и да си приберат по-голямата част от него около - 21 млн. лева (11 млн. евро), в Австрия? Но пък за намаляването на капитала си има специална процедура, която е описана в Наредба N2 на БНБ и за която се иска изричното разрешение на Централната банка. При последвалите едномесечни разговори австрийците са се опитали да убедят БНБ, че 21-те милиона лева акционерен капитал на ХФБ България просто се трансформират в допълнителен и ще станат част от собствения капитал на БИОХИМ. Само че с едно-единствено решение на общото събрание допълнителният капитал на една банка много лесно може да бъде разпределен като дивидент. Затова от Банк Аустрия е поискано да гарантира, че в рамките на пет години след вливането на ХФБ България няма да намалява собствения капитал (в него влизат акционерният и допълнителният капитал - неразпределена печалба и резерви) на БИОХИМ. В крайна сметка висшето ръководство на австрийската институция изрично е разпоредило на представителите си у нас всички изисквания на БНБ да бъдат изпълнени.На специална пресконференция, която даде на 25 ноември в софийския хотел Шератон, председателят на надзорния съвет на БИОХИМ Антон Кнет съобщи, че след вливането на ХФБ България собственият й капитал ще бъде увеличен от 63.8 млн. на 94.2 млн. лева. Виждате, че целият капитал на ХФБ България от 30.4 млн. лв. ще влезе в БИОХИМ. Така че няма основания за безпокойство, подчерта Кнет. Той допълни, че БИОХИМ вече е в семейството на петата по големина финансова групировка в Европа - Еч Ви Би Груп, с активи от 642 млрд. евро, част от която е и Банк Аустрия. Според Кнет Банк Аустрия е номер едно на финансовите пазари в страните от Централна и Източна Европа. Общият размер на активите, които структурите й управляват в тази част на Стария континент, се равнява на 46.3 млрд. лева. За банката работят 21 400 души, които обслужват 3.5 млн. клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във