Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ: Подготвя се европейска регулация на криптоактивите

Подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова. 

На европейско равнище се разработва Регламент за пазарите на криптоактиви. Той е част от пакета за цифрови финанси на Европейската комисия през септември 2020 г., обяви подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банково" Нина Стоянова. 

"Регламентът дава дефиниция на понятието “криптоактив” и определя основните видове криптоактиви, разделени в три основни категории: — Токени, обезпечени с активи9 . Публичното предлагане на такива токени може да се извършва само от лицензирани в ЕС кредитни институции или от лица, които притежават предвидения в регламента лиценз, като винаги ще е необходимо публикуването на бяла книга (white paper) - специален информационен документ, за който има определени изисквания за съдържание. Предвидено е задължение за поддържане на резерв от активи, с който са обезпечени токените, в това число има предвидени правила за неговия състав, поддържане, управление и инвестиране", пояснява Стоянова. 

Токени за електронни пари ще могат да се издават само от лицензирани кредитни институции или дружества за електронни пари, отново след публикуване на “бяла книга” и при спазване на някои специфични за дейността изисквания.

За тяхното публичното предлагане на обикновените криптоактиви, пък ще е достатъчно единствено емитентът да е установен в Европейския съюз и да е публикувал информация в бяла книга.

Регламентът дефинира една нова група финансови институции, различни от издателите на токени, наречени доставчици на услуги по криптоактиви. Тази нова група финансови институции ще подлежи на лицензионен режим, уточнява подуправителят на БНБ.

От публикацията й в бюлетина на банковата асоциация става ясно, че само след лицензиране тези институции ще могат да предлагат пълния набор от услуги на крипто пазара. Например пазене и администриране на криптоактиви от името на трети лица, Опериране на платформа за търговия с криптоактиви, обмяна на криптоактиви за фиатна валута, която е законно платежно средство, както обмяна на криптоактиви за други криптоактиви. Сред дейностите, които ще подлежат на лиценз са също изпълнение на поръчки за криптоактиви от името на трети лица и продажба на криптоактиви, както и предоставяне на съвети относно криптоактиви.

"Ако доставчикът на услуги по криптоактиви има необходимост от изпълнението на платежни операции, той следва или сам да притежава лиценз за предоставянето на платежни услуги, или да използва подизпълнител, който е лицензиран за тази дейност. Регламентът предвижда по-сериозни надзорни изисквания, включително директен надзор от Европейския банков орган за издателите на т. нар “значими токени” - токени, чиято обща стойност надвишава определен праг. Предвидени са и правила относно предотвратяването на пазарни злоупотреби, включващи криптоактиви, като например: задължение за разкриване на вътрешна информация и условия за отлагане на разкриването; забрана за търговия с вътрешна информация; забрана за незаконно разкриване на вътрешна информация и забрана за манипулиране на пазара", казва още Нина Стоянова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във