Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ поддържа Регистър на кредитните посредници

Българската народна банка поддържа Регистър на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, който е публичен.

Регистърът съдържа следните обстоятелства данни, идентифициращи кредитния посредник, включително неговият постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление; данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник; държавите членки, в които кредитният посредник извършва дейност директно или чрез клон; информация дали кредитният посредник предлага услугата по предоставяне на съвет; данни за кредиторите, с които е обвързан.

В регистъра се съдържа информация и за заличените кредитни посредници и правното основание за това.

В регистъра могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на България директно или чрез клон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във