Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отново не промени нивото на антицикличния капиталов буфер

Управителният съвет на БНБ запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на годината.

"... при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на първото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 98.8%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-27.5 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер", се казва позиция на централните банкери.

Към мотивите за решението си БНБ посочва, че е взела под внимание и допълнителни фактори, които са фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда. Централната банка казва, че наблюдаваните високи нива на кредитна активност в сегмента на жилищните кредити биха могли да се разглеждат като източник за натрупване на потенциален кредитен риск.

"Запазването на текущото ниво на буфера през третото тримесечие на 2021 г. има за цел да допринесе за съхраняване на устойчивостта на банковата система срещу потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, загуби от кредитен риск и произтичащ от тях натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции", посочват от банковия регулатор.

Управителният съвет на БНБ ще направи през септември оценката за нивото, приложимо през четвъртото тримесечие на 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във