Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ отказа на "Индустриален холдинг - Доверие"

Новината на седмицата в банковия сектор безспорно е отказът на БНБ да издаде лиценз на "Индустриален холдинг - Доверие", който настоява да купи "Токуда Банк". В петък, 4 септември, на холдинга беше връчена заповед № БНБ- 81049/03.09.2015 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, с която се отказва одобрението за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на банката.

Заповедта е издадена  на основание на чл.28а, ал.4, във връзка с ал.3, т.2-4, чл.28б, ал.6 и чл.151, ал.1-3 от Закона за кредитните институции. Зад тези оплетени членове и алинеи се крият много неща. По принцип в чл. 28а, ал.4  на Закона за кредитните институции се казва, че БНБ може да не даде разрешение за придобиване на банка на даден инвеститор, ако той не изпълнява някое от изискванията на многобройните точки в алинея трета.

Така истинските мотиви за отказа трябва да се търсят сред условията в точки от две до четири на ал.3 на същия този чл.28а. Според тях БНБ не издава лиценз, ако кандидатът не може да докаже три неща. Първото, че разполага с достатъчно квалифицирани хора, които да влязат в управителния и надзорния съвет на банката, която желае да закупи. Второто, че притежава достатъчно финансови възможности да развива банката. И третото, че структурата на инвеститора позволява той и закупената от него банка да бъдат ефективно надзиравани. Казано по друг начин, "Банковият надзор" е преценил, че "Индустриален холдинг - Доверие" не разполага с лица, притежаващи достатъчно опит, за да ръководят "Токуда банк", не може да покаже достатъчно финансови възможности, които ще гарантират нейната стабилност и развитие, и структурата му е толкова сложна, че зависимостите и отговорностите в нея трудно могат да бъдат надзиравани.

Впрочем хората, които познават лицензионната политика на БНБ от 2003-а насам, едва ли са изненадани от решението й за "Индустриален холдинг - Доверие" и "Токуда Банк". По-скоро щеше да е неочаквано, ако БНБ бе дала разрешение на холдинга да придобие банката. Причината е, че от дванадесет години насам Централната банка не толерира закупуването на кредитни институции от български капитали, които не са банки. На българските инвеститори не се гледа с добро око, за разлика от чуждестранните, защото нямат достъп до чуждестранно финансиране или кредитор от последна инстанция като ЕЦБ например. Това е решаващо в случай на криза, за да се подкрепи дъщерната банка в България. А както се видя в случая с КТБ, това обстоятелство  понякога  е "животоспасяващо".

Неприятното за "Индустриален холдинг - Доверие" е, че отказът на БНБ ще бъде вписан в бизнес досието на дружеството, което ще го затрудни през следващите две-три години не само да кандидатства за банков лиценз, но и да придобие над 10% от капитала на която и да е кредитна институция у нас. Да не говорим, че въпросният отказ и като решение, и като мотиви ще е достъпен за всички надзорни органи в страните от ЕС. А когато работата опре до това те да дават разрешения на наши дружества, интересът към бизнес историята им се засилва. Не може да се каже дали отказът е справедлив или не, тъй като оповестената от БНБ информация препраща към разсъждения и догадки, а не към конкретни отговори.

 

 

"Доверие Обединен холдинг" АД е основан през 1996 г. като приватизационен фонд. Днес той има портфейл от участия в 20 предприятия от шест отрасъла - медицинско оборудване, строителни материали, текстилна, трикотажна и шивашка индустрия, услуги, търговия и други.

Акции в холдинга имат около 148 000 български и чуждестранни фирми и дребни инвеститори. В момента най-големите акционери в "Доверие Обединен холдинг" са "Софарма" АД с дял от 14.8983%, "Елфарма" АД - 9.98%, и "Телекомплект" АД с 9.99%, все от групата около бизнесмена Огнян Донев. Самият той е заместник-председател на надзорния съвет на бившия приватизационен фонд.

Надзорният съвет на компанията е в състав: Радосвет Радев - председател, Огнян Донев – заместник-председател, и Венцислав Стоев. В управителния съвет са Борис Борисов, който е изпълнителен директор и председател на съвета, Анна Павлова и Николай Атанасов. От мениджърите Огнян Донев  притежава 37 107 акции на холдинга, а Венцислав Стоев -  306 277 броя.

За да подобри управлението на портфолиото си и да намали административните си разходи, "Доверие Обединен холдинг" раздели дяловете си между две структури. "Доверие капитал" АД контролира новите инвестиционни проекти и компании, със стратегически партньори. Второто е "Индустриален холдинг Доверие" АД, което управлява приватизираните компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във