Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отчита дефицит от 97 млн. евро по текущата сметка

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през април 2017 година е отрицателен и в размер на 88,3 млн. евро при дефицит от 61,5 млн. евро година по-рано. Това показват данни на Българската централна банка. За първите четири месеца на годината текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 3,3 млн. евро (0,01% от прогнозирания БВП), но спрямо излишък за цели 718,6 млн. евро (1,5% от БВП) през същия период на 2016-а година.

Салдото по текущата сметка е също отрицателно и в размер на 97,3 млн. евро спрямо дефицит от 81,8 млн. евро през април 2016-а година, като за първите четири месеца на годината текущата сметка е отрицателна и възлиза на 124,9 млн. евро (0,3% от БВП) спрямо излишък от 136,9 млн. евро (0,3% от БВП) през периода януари - април 2016-а година.

Според БНБ търговското салдо на нашата страна през април остава отрицателно и в размер на 289,6 млн. евро спрямо дефицит за 140,2 млн. евро година по-рано. Дефицитът по търговското салдо през периода януари - април се увеличава до 994 млн. евро (2% от прогнозирания БВП) от дефицит за 495,7 млн. евро (1% от БВП) през същия период на миналата година.

Износът на стоки от нашата страна през април тази година е в размер на 2,0106 млрд. евро, като се повишава с 236,3 млн. евро (с 13,3%) в сравнение с експорт за 1,7743 млрд. евро през април 2016-а, като от началото на годината износът нараства с цели 1,0475 млрд. евро (с 15,2%) до 7,9541 млрд. евро (16,3% от БВП) спрямо първите четири месеца на предишната година, когато износът беше в размер на 6,9066 млрд. евро (14,6% от БВП).

В същото време вносът на стоки нараства през първите четири месеца на настоящата година с 1,5458 млрд. евро (скок с 20,9%) до 8,9481 млрд. евро (18,4% от БВП) спрямо същия период на 2016-а година, когато вносът беше в размер на 7,4023 млрд. евро (15,6% от БВП). Само в рамките на април вносът на стоки в нашата страна се увеличи с 385,8 млн. евро (повишение с 20,2%) до 2,3003 млрд. евро спрямо внос за 1,9145 млрд. евро през четвъртия месец на миналата година.

През април салдото по услугите е положително и в размер на 45,4 млн. евро при положително салдо за 84,7 млн. евро преди година, като за първите четири месеца на календарната година е отчетен излишък от 426,3 млн. евро (0,9% от БВП) спрямо излишък за 480,6 млн. евро (1% от БВП) през януари - април 2016-а година.

Според данните на БНБ финансовата сметка през април 2017-а е на дефицит от 437 млн. евро при дефицит от 487,2 млн. евро през същия месец година по-рано, като през първите четири месеца на годината финансовата сметка е положителна и в размер на 180,5 млн. евро (0,4% от БВП), но спрямо излишък за 593,2 млн. евро точно преди година (1,3% от БВП).

Преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават през април с 26,8 млн. евро, но след тяхно повишение със 178,4 млн. евро година по-рано, като от началото на годината са в размер на едва 125,7 млн. евро, или с цели 68,2% по-малко, отколкото преки чуждестранни инвестиции за 395,5 млн. евро през периода януари - април 2016-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите четири месеца на годината са дошли от Холандия (за 143,5 млн. евро) и Швейцария (за 102,2 млн. евро).

Резервите на БНБ се понижават през април тази година с 379,5 млн. евро, но при техен растеж с 243,6 млн. евро година по-рано, като от началото на 2017 година намаляват 302,4 млн. евро след повишение с 1,1707 млн. евро през първите четири месеца на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във