Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ОТЧИТА 243 МЛН. ЛВ. ЧИСТИ ПРИХОДИ

Управителят на БНБ Иван Искров внесе на 29 април в Народното събрание отчета на Централната банка за 2004 година. Според одитирания от КПМГ (България) отчет за приходите и разходите на емисионната институция през 2004 г. тя е направила 52.5 млн. лв. разходи за издръжка - с 6 млн. лв. по-малко от предвидените в бюджета й. Най-много - 18.7 млн. лв., са парите, похарчени за материали, услуги и амортизационни отчисления. На второ място са разходите за поддръжка на паричното обращение - 16.8 млн. лв., а на трето са парите, изразходвани за заплати и социални осигуровки - 14.1 млн. лева.В графата Инвестиционна програма най-голяма е сумата - 8.11 млн. лв., по перото електронизация на БНБ. И тя звучи обяснимо, като се има предвид, че през 2003 г. Централната банка въведе системата за брутни разплащания в реално време РИНГС и модернизира някои от електронните модули, обслужващи операциите на управление Емисионно. Втори по размер - 4.1 млн. лв., са инвестиционните разходи за строителство, реконструкция и модернизация. В това перо са отчетени средствата, похарчени за ремонта на почивните бази в Приморско и Боровец, както и за закупуването на нови офиси за нуждите на управление Фискални услуги.За обновяването на системата за безопасност на банката са изразходвани 697 хил. лв., а за покупката на нови монетосортиращи и монетоопаковъчни машини са похарчени 217 хил. лева.Превишението на приходите над разходите, отчетено от БНБ за 2004 г., е 243.14 млн. лева. От тях 94.1 млн. лв. Централната банка ще задели като резерв, а останалите 149.05 млн. лв. ще преведе като вноска в републиканския бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във