Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отчете понижение на чуждите инвестиции към полугодието

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за първите шест месеца на годината е в размер на 657.8 млн. евро. В сравнение със същия период на 2020 г. обаче е отчетено понижение - с 2.4% или 16.1 млн. евро.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 9.4 млн. евро за януари – юни 2021 г. Той е по-голям с 11.2 млн. евро от този за януари – юни 2020 година.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също е отрицателен в размер на 1.2 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.3 млн. евро преди година.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба е положителна и възлиза на 952.5 млн. евро, при положителна стойност от 580.3 млн. евро за януари – юни 2020 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2021 г. са от Люксембург - 457.3 млн. евро, Франция - 171.6 млн. евро и Германия - 164.9 млн. евро.

В същото време най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство - 196.9 млн. евро и Нидерландия - 222.1 млн. евро.

Преди близо месец Държавният департамент на САЩ публикува своя редовен доклад за бизнес климата в България. Според американската институция чуждестранните инвеститори остават загрижени за върховенството на закона в България.

Наред с ендемичната корупция, инвеститорите цитират и други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, включително трудности при получаването на необходимите разрешителни, непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени, спорадични опити за прекратяване на дългосрочни договори с държавата и неефективна съдебна система.

В началото на юни и германският бизнес в България сподели основните проблеми пред инвестициите у нас. Отново става дума за недостиг на квалифицирани кадри, липса на правна сигурност, непрозрачност на обществените поръчки и корупцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във