Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ОТБИ ГРАЖДАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ДЦК

Ръководството на БНБ продължава да провежда започнатата през 2002-ра политика да намалява броя на услугите, които предлага на граждани и фирми. Крайната цел е след време всичките й чисто търговски дейности да бъдат прехвърлени на търговските банки.От 26 август 2005 г. БНБ престава да обслужва притежателите на сертификати за собственост на държавни ценни книжа - облигации и съкровищни бонове. От 1995 г. насетне Централната банка започна да продава в своите парични салони ДЦК на граждани. Пак оттам изплащаше главницата и полагащата им се по тях лихва или доход. Целта бе да се стимулират хората да инвестират в държавен дълг. Сега обаче тази практика се преустановява.Според тристранен договор между Министерството на финансите, БНБ и ОББ обслужването на граждани собственици на ДЦК, закупени от Централната банка ще бъде прехвърлено в клон Цар Освободител на ОББ. Ценните книжа, които банката ще получи от БНБ за обслужване, са с общ номинал около 100 млн. лева На 2 септември 2005 г. в ОББ ще бъде възобновено изплащането на главници и лихви с настъпил падеж, а от 7 септември 2005 г. ще продължи обратното изкупуване на ДЦК съгласно условията на съответната емисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във