Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ОСТАВИ СЪДБАТА НА БОРИКА В РЪЦЕТЕ НА БАНКИТЕ

Управителят на БНБ Иван Искров се опита да влезе в ролята на арбитър по задочния спор, който от средата на октомври 2003-а се води между търговските банки. И той е: дали националният картов оператор Борика трябва да бъде купен от Банксервиз, или от специално създадено за целта частно дружество. На 11 ноември 2003 г. Искров, придружен от подуправителите на БНБ Емилия Миланова, Божидар Кабакчиев и Цветан Манчев, се срещна с целия управителен съвет на Асоциацията на търговските банки (АТБ). Целта на висшата визита е била да се обсъди бъдещето на Борика и на Националния нетен сетълмент (програма, която ще свърже операциите с дебитни карти към системата за бързи разплащания в реално време по-известна като РИНГС). Откакто бе избран за гуверньор на БНБ (на 9 октомври 2003 г.), Искров се опитва да постигне консенсус по всеки важен за банковата система въпрос. За целта той започна да кани на заседанията на УС на Централната банка както хора от АТБ, така и представители на Министерството на финансите. Тази своя инициатива Искров представя като: внасяне на повече прозрачност при вземането на решения от УС на БНБ. В банковата общност обаче има хора, които смятат, че по този начин той се презастрахова. Други оценяват това поведение като добре премерена дипломатичност. Факт е обаче, че избраният само преди месец управител на БНБ приложи този свой подход и при решаването на въпроса с бъдещето на Борика, по който банките са разделени на два лагера. Повечето от тях писмено са подкрепили идеята Банксервиз (в който БНБ притежава над 30% от капитала, а останалите 70% са разпределени между 27 кредитни институции) да купи Борика. Шефовете на ЦКБ и РОСЕКСИМБАНК обаче оценяват това предложение като неизгодно за финансовата общност. Те предлагат търговските банки да създадат свое ново самостоятелно дружество, което да купи Борика. Противоречията между банките, кой да сложи ръка на националния картов оператор са се проявили и при обсъждането на въпроса между членовете на УС на БНБ и представителите на УС на АТБ. Заместник-председателите на асоциацията - главният изпълнителен директор на БУЛБАНК Левон Хампарцумян и главният изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК Владимир Владимиров, са заявили, че е по-добре първо да се създаде концепция за бъдещото развитие на Борика. Според тях трябва да се види какви услуги банките очакват да им предложи националният картов оператор и какви инвестиции ще е необходимо да направи той, за да ги осигури. Едва след като тези въпроси бъдат изяснени, може да се обсъжда кой да бъде собственик на Борика, е мнението, което са изказали Хампарцумян и Владимиров.Очевидно, за да не вземе страна в спора, управителят на БНБ Иван Искров пък е предложил на УС на АТБ банките да разрешат спора помежду си. За да не остане безучастна, асоциацията е поискала от своите членове до края на декември да й представят писмените си становища за това, как трябва да бъде продаден националният картов оператор. Някои банкери обаче прогнозират, че в началото на следващата година отново ще се стигне до сблъсък на позициите по темата между шефовете на някои кредитни институции.Зад двете концепции за продажбата на Борика стоят сериозни аргументи. Застъпниците на тезата, че дружеството трябва да бъде купено от Банксервиз, смятат, че по този начин банките ще могат да управляват картовия оператор и да вземат решения за развитието му. И подчертават, че БНБ ще може да контролира този процес, тъй като притежава над 30% от Банксервиз.Шефовете на РОСЕКСИМБАНК и на ЦКБ обаче са на мнение, че не е редно едно дружество (в случая Борика), чийто едноличен собственик е БНБ, да бъде продадено на фирма, в която Централната банка притежава най-голямата част от капитала (става въпрос за Банксервиз). Опасенията са, че ако това се случи, БНБ ще продължи да налага волята си в Борика, а на търговските банки ще бъде отредена ролята на пасивни наблюдатели.Опоненти на шефовете на РОСЕКСИМБАНК и ЦКБ пък подчертават, че като мажоритарен собственик в Банксервиз БНБ винаги се е съобразявала с волята на останалите акционери. Те припомнят, че по закон Централната банка носи отговорност за безпроблемната работа на платежната система и чрез Банксервиз ще може да осъществява необходимия контрол. В Наредба N16 на БНБ, която урежда картовите разплащания в страната, няма записани санкции за лицата, нарушаващи нейните разпоредби. При това положение хипотезата е, че ако банките създадат фирма - с цел да купят Борика, и тя започне да се държи като монополист на пазара, никой не може да я санкционира. Това няма да се случи, ако националният картов оператор бъде купен от Банксервиз, защото БНБ като негов мажоритарен акционер ще контролира и Борика.Ако шефовете на банките не изчистят противоречията помежду си до края на ноември, управителят на БНБ Иван Искров ще бъде изправен пред необходимостта да вземе решение за съдбата на националния картов оператор, без по въпроса да има консенсус. Другата възможност е БНБ да се откаже от продажбата на Борика, но е много вероятно това да се възприеме като проява на слабост от страна на новия гуверньор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във