Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ определи като други системно значими институции осем банки

Управителният съвет на БНБ определи като други системно значими институции осем банки на основание чл. 9, ал. 11, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба 8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО).

Ръководството но БНБ е определило за "УниКредит Булбанк" АД, "Банка ДСК" АД и "Първа инвестиционна банка" АД ниво на буфер 1% от рисковите експозиции. За "Обединена българска банка" АД, "Юробанк България" и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД то е 0.75 процента. За "Българска банка за развитие" ЕАД и "Централна кооперативна банка" нивото на буфер е 0.5% от рисковите експозиции.
В съответствие с Наредба 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във