Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ определи буфера за рисковите експозиции на осем системно значими банки

Управителният съвет на БНБ определи като "други системно значими институции" осем банки, опериращи в България. Наред с това централната банка определи и ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите кредитни експозиции от 1 януари 2021 година. 

Най-високо ниво на буфера - от 1%, е определен за УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка. 

За три банки буферът е 0.75 процента. Става дума за Обединена българска банкаЮробанк България и Райфайзенбанк (България).

За последните две кредитни институции - Българска банка за развитие и Централна кооперативна банка, нивото на буфера е 0.50%. 

Съгласно действащите разпоредби БНБ е взела решението за нивото на буфера, след като е уведомила Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и други компетентни институции.

Според актуалните данни към края на октомври общият размер на рисковите експозиции се увеличава с 1.5 млрд. лв. (2.4%) спрямо юни, с основен принос на експозициите за кредитен риск по стандартизиран подход, и възлиза на 64.3 млрд. лева.

Каква е целта на буфера

"Буферът за друга системно значима институция (ДСЗИ) е макропруденциална мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта на буфера е да укрепи капацитета на ДСЗИ за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло. Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби", разясняват от БНБ. 

От 2016 г. насам Централната банка определя кои банки са "други системно значими институции" на базата на критерии, разработени от Европейския банков орган. Сред тях се забелязват общият размер на активите, стойност на местните платежни трансакции, депозити от частния сектор от вложители в ЕС, кредити към частния сектор за реципиенти в ЕС, задължения към субекти в други юрисдикции, както и вземания от субекти в други юрисдикции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във