Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ определи буфера за рисковите експозиции на осем банки

На проведено на 15 октомври 2019 г. заседание Управителният съвет на БНБ определи размер на буфера за системен риск на 3% от рисковите експозиции на банките, формирани от тях на територията на Република България, съобщиха от пресцентъра на централната банка. Решението е в съответствие с Наредба №8 на БНБ за капиталовите буфери на банките.

БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Оповестяването на решенията на БНБ се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки. Разделите за буфера за системен риск и за буфера за други системно значими институции са актуализирани съгласно взетите решения.

Буферът за системен риск е въведен от БНБ като макропруденциален инструмент с основната цел да съхрани натрупаните капиталови резерви в българската банкова система и с оглед на предотвратяване/смекчаване на негативните ефекти от системни рискове с дългосрочен нецикличен характер, които биха могли да нарушат нормалното функциониране на финансовата система в България. Той е задължителен за всички банки в България, които подлежат на капиталови изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във