Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ одобри сделката за "Банка Пиреос България"

БНБ одобри сделката за покупко-продажбата на "Банка Пиреос България" от  "Юробанк България". Управителният съвет на Българската народна банка даде предварителното си одобрение. В съобщението на БНБ от четвъртък (28 март) се пояснява, че купувачът ще придобие 99.9819% от капитала на "Банка Пиреос България", която впоследствие ще стане негово дъщерно дружество и част от гръцката група "ЮРОБАНК ЕРГАСИАС" С.А..

Към момента Комисията за защита на конкуренцията прави оценка на сделката. Очаква се съвсем скоро проверката на антимонополистите да приключи и двете страни да се сдобият с пълен набор от регулаторни одобрения.  

Двете страни сключиха споразумение през ноември 2018 година. Още тогава сделката бе оценена на 75 млн. евро. Предполага се, че "Юробанк България" ще консолидира "Банка Пиреос България" с "Пощенска банка". Обединената банкова институция ще има общ размер на активите над 10 млрд. лв. и по всяка вероятност ще се доближи до трите най-големи кредитни институции на българския пазар по този показател. "Пощенска банка" ще заеме трето място в България и по размер на кредитния си портфейл при очакван пазарен дял от 10 процента. Капиталът й ще надхвърли 600 млн. евро.

Интересна подробност е, че "Пощенска банка" може да бъде прибавена към шестте български банки, в които се извършва преглед на качеството на активите и стрес-тестове, организирани от Европейската централна банка. Тепърва предстои Банковият надзор да установи дали новата структура попада в определението значима за българския пазар.

До решението за покупко-продажбата се стигна, след като в хода на финансовата криза в южната ни съседка  "Пиреос банк" получи сериозна държавна помощ от Гръцкия фонд за финансова стабилност,  за да се рекапитализира. Условието бе за определен брой години тя да възстанови парите на държавния фонд. За да получи споменатата финансова инжекция от държавата, гръцката "Пиреос" пое ангажимента  да продаде дъщерните си банки в чужбина, за да си осигури необходимата ликвидност. Банката вече приключи сделките около продажбите на поделенията си в Румъния, в Сърбия и в Албания. През 2015 г. Пощенска банка придоби и погълна активите на българския клон на "Алфа Банк" - друга голяма гръцка кредитна институция.

Дори при успешно приключване на сделката гръцката "Банка Пиреос" няма да се изтегли напълно от българския пазар. Както "БАНКЕРЪ" вече писа, трезорът ще запази свои активи в България на стойност над 150 млн. лв. в специално създадено за целта дружество под името "Пиреос Недвижими Имоти".

Към него ще бъдат прехвърлени няколко дъщерни дружества на "Банка Пиреос България", включително "Варна Асет Мениджмънт", "Бета Асет Мениджмънт", "Делта Асет Мениджмънт" и четири други. В дружеството ще бъдат прехвърлени активи, които обхващат недвижимо имущество, придобито принудително от длъжници. "Пиреос Недвижими Имоти" ще бъде вписано с капитал в размер на 1 млн. лева и ще бъде ръководено от Емил Ангелов и Архонтия Саридемерци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във