Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ одобри отчета за разходите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Управителният съвет на Българската народна банка одобри отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г., информират от институцията.

Бюджетът, представен от управителния съвет на ФГВБ, е в размер на 1 674 960 лева, като изпълнението му към 31 декември 2013 г. е 1 374 048 лева.

Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. Неговите основни функции са да определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от банките, участващи в системата за гарантиране на влоговете. Да инвестира средствата си в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, краткосрочни депозити в банки, и депозити в Българската народна банка.

Фондът изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете на физически и юридически лица до 196 000 лв. и защитава интересите на кредиторите и контролира дейността на синдиците в банките в несъстоятелност съгласно Закона за банковата несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във