Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква ускоряване на инфлацията

БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява до края на полугодието. Това става ясно от икономическия преглед на Централната банка.

Редица проинфлационни фактори ще тежат върху икономиката през първото полугодие, изчисляват експертите от БНБ. Един от факторите е свързан с мораториума върху цените на енергоносителите за битовите потребители, който изтича в края на март.

Върху потребителската кошница тежат цените на редица хранителни продукти, особено плодовете и зеленчуците, както и на услугите.

Покачващата се инфлация най-вероятно ще доведе до затягане на паричната политика в световен мащаб, коментират от банката. Според експертите това би довело до оскъпяване на доходността по държавните облигации на страните от еврозоната, което ще рефлектира и върху българските държавни ценни книжа.

От БНБ посочват, че анализът е направен на база на януарски данни, а предвид динамиката на събитията прогнозата е краткосрочна – само за първото полугодие. В нея се посочват рискове като международната конюнктура, но тъй като данните са от януари, негативните икономически последици от войната в Украйна не са включени в анализа.

БНБ очаква външното търсене на български стоки и услуги да нараства на годишна база през първата половина на годината, като се прогнозира темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през последното тримесечие на 2021 г. 

За периода януари - ноември 2021 г. излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка на България се е понижил спрямо съответния период на 2020 г. главно под влияние на по-високия дефицит по търговския баланс. През първата половина на 2022 г. се очаква излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка в процент от БВП да се повиши спрямо края на 2021 година, пишат експертите на Централната банка.

Според сезонно изгладените от НСИ данни през третото тримесечие на 2021 г. реалният БВП на България се е повишил с 0,6 на сто на верижна база, с което е достигнал 99,8 на сто от нивото си преди пандемията. Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен на този от предходното тримесечие. През първата половина на 2022 г. се очаква растежът на реалния БВП да се забави спрямо наблюдавания през втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена инвестиционна активност от страна на правителството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във