Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква повишаване на лихвите по новите кредити

Българската народна банка очаква през второто и третото тримесечие на 2020 г.  лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия да се повишат.

"Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават", уточнява БНБ в последния си доклад. 

Според централната банка допълнителни фактори, които биха могли да повлияят върху лихвените проценти по кредитите във възходяща посока, са очакваното влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и по-високата премия за странови риск, които е възможно да доведат до цялостно повишение на рисковата премия по кредитите.

Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система, което би могло да се очаква в резултат от влошаването на макроикономическата среда, също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити.

БНБ вече отправи едно предупреждение, че се задава ръст на необслужваните кредити, което би довело до натиск върху доходността на кредитните институции. Именно поради тази причина БНБ запази антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% за третото тримесечие на 2020 година. 

Прогнозата на БНБ е в пълен унисон с данните за кредитирането към края на май. Паричната статистика на практика показва покачването на лошите и преструктурирани кредити със 127.6 млн. лв., като те достигат 5.31 млрд. лева. Това е с 1 млрд. лв. повече от нивото в края на 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във