Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква нарастване на кредитирането

Темпът на растеж на кредитите ще се ускорява плавно като за това ще допринася продължаващото подобряване на макроикономическата среда. Това прогнозира БНБ  в последния брой на "Икономически преглед".

През третото тримесечие на 2016 г. банките слабо са намалили изискванията към клиентите за отпускане на кредити на предприятия, по-видимо е било това за домакинствата. При оценката на риска от банките положително влияние са оказали благоприятните перспективи на пазара на жилища и общата макроикономическа среда.

През периода юли – септември 2016 г. банките са отчели нарастване на търсенето на ресурс, като по-активни през тримесечието са били домакинствата. При потребителските кредити значение за увеличеното търсене на банков ресурс са имали търсенето на средства за купуване на стоки за дълготрайна употреба и на стоки за текущо потребление.

През първата половина на годината ще се запазят достигнатите вече нива на лихвите по кредитите и депозитите, прогнозира още БНБ. Причината за това ще е продължаващото нарастване на привлечените средства от банките. Към края на януари тази година депозитите на фирми и домакинства в банките са 68 млрд. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във