Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква 5.5% спад на българската икономика

Българската народна банка прогнозира реалният БВП за българската икономика да се понижи с 5.5% през 2020  г., като съществува голяма несигурност по отношение на прогнозата поради безпрецедентния характер на икономическия шок.

Този спад се определя главно от свиване на вътрешното търсене и в по-малка степен от негативния принос на нетния износ. Централната банка очаква частното потребление да се понижи с 3.0% през 2020  г. в съответствие с прогнозираното влошаване на условията на пазара на труда, негативните потребителски нагласи и по-ниския реален разполагаем доход на домакинствата. Засилената несигурност в икономическата среда е предпоставка домакинствата да поддържат по-висок размер на предпазни спестявания и да задържат част от натрупаните през второто тримесечие на годината принудителни спестявания.

За 2021-2022 г. БНБ прогнозира плавно възстановяване на икономическата активност, като реалният БВП се очаква да нарасне съответно с 4.0% и 3.8%. Икономическата активност се очаква да достигне нивото си от преди пандемията към средата на 2022 г.

Депозитите ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове. "Тази динамика ще се определя от продължаващото формиране на предпазни спестявания на икономическите агенти в условията на по-голяма несигурност за бъдещото развитие на макроикономическата среда и липсата на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити.", уточняват от банката. При допускане за постепенно овладяване на пандемията през периода 2021–2022  г. се предвижда растежът на депозитите слабо да се забави.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във