Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква 4.7% растеж на БВП през 2022 година

Българската народна банка прогнозира, че брутният вътрешен продукт на страната в реално изражение ще отчете през 2021 г. 3.9% растеж. Той ще се ускори до 4.7% през 2022-ра, а през 2023-та ще има забавяне до 3.8 на сто. 

"Динамиката на реалния БВП отразява в значителна степен изменението на нетния износ и времевото разпределение на средствата, които се предвижда да бъдат получени от България за изпълнението на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Очакваме вътрешното търсене да има основен положителен принос за растежа през прогнозния хоризонт, което ще се дължи главно на частното потребление в условията на силен растеж на разполагаемия доход на домакинствата", отбелязва централната банка в своя Макроикономически анализ, публикуван в четвъртък (21 октомври).

Според икономистите на БНБ инвестициите в основен капитал ще имат съществен положителен принос за растежа на БВП през 2022 и 2023 г. главно поради очакваните значителни публични разходи по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. При силно вътрешно търсене се предвижда нетният износ да има предимно отрицателен принос през периода 2021–2023 година.

Прогнозите са годишната инфлация да се ускори до 3.8% в края на 2021-а. поради същественото увеличение на разходите за производство на фирмите, предизвикано от големия скок на международните цени на някои основни суровини в евро, нарасналите разходи за труд и поскъпването на електроенергията.

"Очакваме засиленото частно потребление да бъде друг фактор с проинфлационно влияние", казват още от Българската народна банка, допълвайки, че техническите допускания за съществено забавяне в темпа на растеж на международните цени в евро през 2022 г. и тяхното понижение през 2023-та ще бъдат предпоставка за забавяне на общата инфлация, докато базисната инфлация ще продължи да следва тенденция към ускоряване.

Според БНБ основни рискове за целия прогнозен хоризонт продължават да са разпространението на COVID-19 в България и в света, свързаните с него ограничителни мерки, както и политическият цикъл в страната. Той би могъл да доведе до забавяне на изпълнението или промяна в обхвата и размера на заложените в прогнозата инвестиционни разходи на правителството и фирмите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във