Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква 4.1% ръст на българската икономика през 2021 г.

БНБ очаква реалният брутен вътрешен продукт на България да отчете 4.1% растеж, който да се ускори до 4.6% през 2022 г., след което да се забави до 3.5% през 2023 година. Прогнозираният растеж стъпва върху очаквания за получаване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и увеличение на износа.

Централната банка очаква вътрешното търсене да има основен положителен принос, което ще се дължи главно на частния сектор. "Отслабването на положителния принос на правителствения сектор за растежа на БВП ще отразява постепенното премахване на въведените по време на пандемията от COVID-19 антикризисни мерки, които ще бъдат в известна степен компенсирани от нарастване на финансираните със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост публични разходи, главно под формата на инвестиции в основен капитал", посочват икономистите на БНБ.

Предвижда се нетният износ да допринася положително за растежа на БВП през 2021 г. и 2022 г. в съответствие с допусканията за подобряване на икономическата активност в основните търговски партньори на България и за частично възстановяване на износа на услуги. През 2023 г. нетният износ ще има отрицателен принос за растежа на реалния БВП най-вече под влияние на прогнозираното силно вътрешно търсене.

Годишната инфлация се очаква да се ускори до 3.5% в края на тази година. "За възходящата динамика на инфлацията ще допринесат главно същественото повишение на цените на енергийните продукти и засилването на инфлацията при храните в съответствие с допускането за поскъпване на тези продукти в евро на международните пазари. В същото време допусканията за понижение на международните цени през останалата част от прогнозния хоризонт ще бъдат предпоставка за забавяне на общата инфлация в България в периода 2022–2023 г.", уточняват от Българската народна банка.

Според БНБ основен риск пред прогнозата остава разпространението на COVID19 и по-конкретно вероятността за ново затягане на ограничителните мерки в световен мащаб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във