Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ очаква 3.8% растеж на икономиката през 2021 година

През 2021  г. реалният БВП на България ще отчете 3.8% растеж, който да се ускори до 3.9% през следващата година, прогнозира Българската народна банка в актуалната си макроикономическа прогноза. През 2023 г. растежът ще се забави до 3.2 на сто. В резултат на тази динамика икономическата активност се предвижда да достигне през 2022  г. средногодишните си нива отпреди кризата с COVID-19, уточняват от БНБ.

Според централната банка по отношение на прогнозата е налице значителна доза несигурност, дори и в краткосрочен хоризонт. Тази несигурност произтича от продължаващото разпространение на COVID-19 в страната и в света въпреки започналото изпълнение на плановете за ваксинация и от продължаващото епизодично затягане и смекчаване на противоепидемичните мерки. Допълнителен източник на несигурност представлява и неизвестността относно продължителността, обхвата и ефективността на действащите мерки на фискалната политика и възможността за въвеждането на нови.

Очаква се депозитите на неправителствения сектор в банковата система да продължат да нарастват със сравнително високи темпове в резултат на поддържането от икономическите агенти на предпазни спестявания на фона на запазваща се несигурност относно развитието на пандемията от COVID-19. При допускане за постепенно овладяване на пандемията в периода 2022–2023  г.  БНБ прогнозира растежът на депозитите да следва плавна тенденция към забавяне вследствие предвижданото постепенно възстановяване на икономическата активност, намаляване на несигурността и съответно на предпазните спестявания. "Запазващият се значителен приток на привлечени средства в банковата система ще допринася за задържане на лихвените проценти по депозитите на достигнатите исторически ниски равнища", посочват от централната банка.

Икономистите от БНБ прогнозират годишният растеж на кредита за нефинансови предприятия и домакинства да се забави през 2021  г. Постепенното изтичане на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити се очаква да доведе до увеличаване на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките, до затягане на кредитните им стандарти, включително чрез известно повишаване на лихвените проценти по кредитите, както и до погасяване на част от отсрочените кредити.

"В периода 2022– 2023  г. предвиждаме темпът на нарастване на кредитите за фирми и домакинства да следва тенденция към плавно ускоряване в съответствие с прогнозираното подобряване на макроикономическата активност и с увеличаването на частното потребление и частните инвестиции", подчертава регулаторът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във