Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ облекчи условията за рефинансиране на банките

Управителният съвет на БНБ активира опцията за рефинансиране на банки срещу залог на държавни ценни книжа, която е предвидена в чл. 33 от Закона за БНБ и в Наредба №6 за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение. В наредбата пише, че БНБ може да предоставя на банките левови депозити срещу залог на злато облигации, емитирани от Република България. Общият размер на това рефинансиране може да е до размера на депозита на управление "Банково" на БНБ в баланса на управление "Емисионно". По-последни данни размерът на този депозит е 5.16 млрд. лева. Това е сумата, с която БНБ директно може да се намеси в подкрепа на ликвидността на банковата система.

Разбира се, получаването на такова рефинансиране става при строго определени условия. То се отпуска под формата на тримесечни депозити. Краткият срок не е толкова голям проблем, защото тези депозити могат да бъдат предоговаряни. Второто условие е банката, която получава рефинансирането, да обезпечи депозитите с ликвидни активи, като тук става дума най-вече за държавни ценни книжа. И стойността на тези активи трябва да е 125% от размера на депозита. Образно казано, ако една банка получи рефинансиране от БНБ за 500 млн. лева, тя трябва да заложи в полза на БНБ ДЦК на стойност 625 млн. лева. С цел да облекчи условията за достъп до рефинансиране, на 30  юни БНБ взе решение да намали размера на обезпечението до 110% от размера на рефинансирането. Това означава, че за да получи 500 млн. лв. ликвидна подкрепа от Централната банка, кредитната институция трябва да заложи ДЦК на стойност 550 млн. лева. Това решение на БНБ е от изключителна важност, защото дава възможност на банките с нарушена ликвидност много бързо - в рамките на деня, и при изключително изгодни условия да осребряват притежаваните от тях ДЦК и с парите да плащат на вложителите. Липсата на подобна опция би принудила въпросните банки да търсят възможност за сделки - финансиране, срещу залог на ценни книжа, на паричния пазар, които при една криза на ликвидността биха били трудноосъществими и цената на ресурса би се покачила значително.

Всъщност с активирането на правилата от Наредба №6 БНБ влиза в ролята на кредитор от последна инстанция. Важното в случая е, че тя е обезпечен кредитор, защото ако депозитите й не бъдат върнати, тя ще придобие заложените облигации и вследствие на това ще има вземания от правителството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във