Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ обяви средните такси по сметки за граждани

Банковите такси за откриване на сметки на граждани, които до момента не са имали такива дори за извършване на основни операции, ще станат по-приемливи, след като в петък, 14 октомври, БНБ публикува таблица с усреднените им размери. Това е в изпълнение на промените в Закона за платежните услуги и платежните системи, приети през пролетта на тази година. Те въвеждат изискванията на нова евродиректива от 2014 г., според която достъпът до банкова сметка е право на потребителя и той трябва да може да се възползва от него, дори да е беден. Трябва да е абсолютно ясно, че това улеснение не се отнася до фирмите и до всички граждани. В чл. 73у от Закона за платежните услуги много ясно се описват случаите, в които банките са длъжни да откриват сметки за основни операции на гражданите. По тях може да събират такси не по-високи от средните нива, посочени в публикуваната от БНБ таблица.

Такива сметки се откриват на лицата, които до момента не притежават разплащателна или картова сметка. Това се отнася и до бежанците, пребиваващи на територията на България, в това число и на тези, които не са получили емигрантски статут, но по различни обективни причини не могат да бъдат експулсирани от държавата.

Съгласно подробната таблица, публикувана от БНБ на 14 октомври, за откриването на разплащателна сметка в офис на съответната банка не бива да се събира такса, по-висока от 2.16 лева. Ако към разплащателната сметка се издава и дебитна карта, тази максимална такса пада до 1.92 лева.

Месечната такса за обслужване на разплащателна сметка в офиса на съответната банка, където е открита, не може да надхвърля 2.01 лева. Ако към сметката има издадена дебитна карта, цената е по-ниска –  1.51 лева месечно.

Закриването на разплащателна сметка в банков офис, ако тя е открита до 12 месеца преди датата на закриване, не бива да струва над 3.67 лева. Ако обаче сметката е открита над 12 месеца по-рано от датата на закриване, клиентът не дължи нищо на банката.

Относно тегленето на пари в брой, на каса в банков офис и когато сумата е до 1000 лв., максималната такса е 89 стотинки. Ако е през банкомат с дебитна карта и банкоматът е на банката, в която е разплащателната сметка, таксата не бива да е над 22 стотинки. Ако е на банкомат на друга банка, тази такса не може да надхвърля 89 стотинки.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужван от банката, където е разплащателната сметка, е до 5 стотинки. Ако ПОС (търговският терминал) е обслужван от друга банка, таксата е до 6 стотинки.

Ако банка прилага за дадена операция по-ниски такси от посочения в таблицата среден размер, при откриването на сметка на гражданин за извършването на основния операции тя трябва да прилага своите такси. Ако таксите на банката са по-високи от посочените средни размери в таблицата при откриването на сметка за извършване на основни операции и по извършваните през нея плащания, тя трябва да прилага такси, не по-високи от тези, които са посочени като среден размер в таблицата на БНБ. Всички тези ограничения са въведени в цел осигуряването на достъп до банкови услуги на най-уязвимата част от населението, както и на бежанците в държавите от ЕС. Изискванията за откриване на сметка за извършване на основни операции не се прилагат, когато спрямо съответното лица има съмнения, че извършва действия по изпиране на пари или такива, които са свързани с финансиране на тероризма.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във