Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ: Нямаме ясна оферта за ТБ "Виктория"

До днес в Българската народна банка не е постъпвала оферта, съдържаща ясни финансови ангажименти за придобиване на ТБ „Виктория“, която да отговаря на изискванията на Закона за кредитните институции и на „Основните принципи на лицензионната политика на БНБ“. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на БНБ във връзка с постъпили журналистически въпроси относно заявен интерес за придобиване на ТБ „Виктория".

Централната банка заявяват, че независимо от публичните анонси за деклариран интерес и изпратените писма за намерения - такива не са постъпвали.

Съгласно изискванията за лицензионната политика на БНБ, кандидати за банков лиценз трябва да бъдат финансови институции с висок международен престиж, дългогодишен опит и значителен капиталов ресурс.

Това е в пряка връзка и с нормативно заложените критерии в Закона за кредитните институции (чл. 28а, ал. 3), изискващи заявителят да има висока репутация, опитен мениджмънт, финансова стабилност и прозрачна дейност, подчертават от Централната банка. От БНБ припомнят, че изключително строги са изискванията към системите за управление и контрол на рисковете, вътрешните контролни механизми и надеждните системи за предотвратяване изпирането на пари или финансирането на тероризъм.

При интерес от страна на представители от чуждестранна финансова система от изключително значение е критерият за висока репутация на кандидата, постигната на международните финансови пазари, както и надеждност и стабилност на финансовото му състояние, се казва още в съобщението на БНБ.

От Централната банка допълват, че междувременно квесторите на ТБ „Виктория“ продължават своята работа в рамките на законовите изисквания и направените им предписания от УС на БНБ, публикувани на интернет страницата на централната банка на 16.09.2014 г.

Припомняме ви, че в края на миналата седмица стана ясно, че акционерите на застрахователна компания "Лев инс" АД , заедно със "стабилна европейска банка", са поискали от БНБ да купят ТБ "Виктория".

Сред акционерите на застрахователната "Лев инс" изпъква председателят на УС на най-голямата корпорация в Израел - "Белек груп" (газовата компания на държавата), а "белек" значи "газ" на иврит. Вторият заслужаващ внимание акционер е инвестиционният фонд "Артио интернешънъл", наследник на най-голямата швейцарска банка "Джулиус Байер". Те са изпратили писмото си за намерения до Управление "Банков надзор", до управителя на БНБ, до новия премиер Бойко Борисов и министъра на финансите Владислав Горанов. Това съобщи за "БАНКЕРЪ" отлично информиран източник от застрахователната компания. Инвеститорите имат намерението да изкупят акциите на банката с отнет лиценз и да покрият депозитната й база, заяви източникът.

Търговска банка Виктория" ще продължи да работи в режим на специален надзор дори и след като нейният собственик Корпоративна банка бъде обявен в несъстоятелност. Лицензът на малката кредитна институция не е отнет и БНБ засега въобще не прави планове да я лишава от него.

За "Виктория" вървят процедурите по продажбата на пет пакета кредити на други банки. Предварителни оферти за отделните пакети подадоха четиринадесет банки още през октомври.  След като те бяха оценени от квесторите на "Търговска банка Виктория" и с одобрението на БНБ, девет от кандидатите получиха правото да направят пълен правен и финансов анализ (дю дилиджънс) на пакетите от заеми, за които кандидатстват. Сред тях са ЦКБ и "Търговска банка Д", които са проявили интерес към целия кредитен портфейл. "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ОББ пък смятат да подадат оферти за един или два от петте кредитни пакета.

До средата на ноември всичките кредитни институции, допуснати до дю дилиджънс, трябва да подадат своите окончателни оферти. Те отново ще  бъдат прегледани от квесторите и от БНБ и ако бъдат одобрени, ще се пристъпи към оформянето на конкретните сделки. Този процес трябва да приключи до 20 ноември, когато приключва максимално допустимият по закон срок на специализирания надзор.

От БНБ и Министерството на финансите заявиха, че писмото все още не е стигнало до тях. От Централната банка коментираха, че имат вече 3-4 "оферти", зад които прозират "автори лаици". Нямаме никакви намерения да водим преговори с когото и да било, ако не става дума за ясно посочени суми, отсякоха от БНБ. Още повече че БНБ не е в ролята на продавач, защото ТБ "Виктория" е собственост на КТБ и само квесторите или впоследствие синдиците могат да се разпореждат с нея.

Ето и трите изисквания на БНБ: да се изкупят акциите на ТБ "Виктория", да се предложи разумна ликвидност и да се представи смислен бизнес план. Естествено, трябва да е ясен и произходът на парите. От институцията, управлявана от Иван Искров, коментираха, че ако се появи сериозен и авторитетен купувач, изискванията към покриване на ликвидността ще са по-ниски, защото ще се разчита вложителите да запазят спокойствие и да възстановят доверието си към трезора. Ако обаче са хора без имена в тази сфера, ще трябва да плащат много.

В случай, че за "Търговска банка Виктория" не се появи инвеститор, който да е приемлив както за Фонда за гарантиране на влоговете, така и за БНБ, тя ще мине в процедура на принудителна ликвидация. При нея всички останали активи на банката - било то сгради, имущество или финансови вземания, ще бъдат продавани един по един, а получените от тези сделки пари ще влязат по сметката на синдиците на Корпоративна банка.

Преди десетина дни руската "Банк Российский Кредит" е заявила писмено принципен интерес към придобиването на "Търговска банка Виктория". БНБ е изпратила до руснаците отговор, че те трябва да представят всички необходими документи, показващи, че отговарят на принципите, записани в документа "Основни принципи на лицензионната политика в БНБ". В него са поставени изключително строги изисквания към банки от страни, които са извън ЕС, желаещи да влязат на нашия пазар. Освен това БНБ е поискала от руския банков надзор информация за "Банк Российский Кредит" и за възможностите й да придобие кредитна институция извън руския пазар. За момента отговор на тези писма на БНБ няма.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във