Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ НАТИСКА ЦЕНАТА НА ФИНАНСИРАНЕТО

Месец след като преразгледаха правилата за определяне и ползване на минималните задължителни резерви, които търговските кредитни институции държат по сметки в Централната банка, членовете на управителния й съвет отново ревизираха Наредба 21. Този път обаче промяната е доста по-значима в сравнение с мерките, предприети на 21 октомври 2008 година. По груби сметки след влизането й в сила кредиторите ще разполагат с около 1 млрд. лв. повече, които могат да използват за влагане в доходоносни активи.
В момента минималните резерви, които кредитните институции са задължени да поддържат, са 12% от депозитите, привлечени от фирми и граждани, както и от средствата, получени под формата на дългосрочно финансиране от други финансови институции или от пласиране на облигации. Заради това изискване вземанията на банките от управление Емисионно са над 6 млрд. лв., които обаче не им носят никакъв доход. Впрочем минималният размер на резервите бе вдигнат на пожар с цели 4% през лятото на 2007 г. като опит да се укроти бесния ръст на кредитирането. През юни 2007-а темповете на растеж на банковите заеми достигнаха нездравословните 47.4 процента. Тогава шефовете на емисионната институция се видяха принудени да предприемат мерки за ограничаване на свободния ресурс на пазарните играчи и така да натиснат кредитната спирачка.
Наистина петнадесет месеца по-късно увеличението на обема на заемите е с около 5-6% по-ниско на годишна база. Заслугата за забавянето обаче не е толкова блокираният ресурс под формата на минимални задължителни резерви, колкото световната финансова криза и все по-трудния и скъп достъп до свободни пари. В прессъобщение на Централната банка от четвъртък (27 ноември) обаче пише, че увеличението на минималните задължителни резерви отпреди година в голяма степен е постигнало целта си. Затова нивото им ще бъде намалено на 10% от привлечените средства, считано от 1 декември 2008 година.
Очакваше се тази мярка да бъде предприета още при предишната промяна в Наредба 21. Заради недостига на финансов ресурс в национална валута ЛЕОНИА индексът, който отразява лихвата по еднодневните междубанкови депозити в лева, скочи с близо 2% от началото на годината и на 17 октомври достигна 6.37 процента. Емисионната институция реагира своевременно и предприе стъпки за освобождаване на ликвидност. Но както БАНКЕРЪ писа тогава, членовете на управителния съвет на БНБ се опасяват, че българските банки могат да прехвърлят част от средствата, до които имат достъп, на своите майки в чужбина и затова предпочетоха не да намаляват директно резервите, а да облекчат ограниченията за ползването им.
Първата стъпка бе за резервни активи на кредитните институции да се признават 50% от касовите им наличности и да се улесни достъпът им до средствата им в БНБ. За целта бе намалена наполовина лихвата, която те плащат върху недостига си по минималните резерви, ако той не надхвърля 1% от привлечените средства. По този начин банките получиха възможност да ползват от безлихвените си сметки в БНБ около 350 млн. лева. Ефектът на тази мярка бе почти мигновен и за няколко дни ЛЕОНИА падна с повече от половин процент. В деня, в който БНБ намали минималните задължителни резерви на 10% обаче (27 ноември), индексът отново бе скочил с около 0.5% - до 5.9 на сто.
Впрочем това е само една от промените в Наредба 21, която шефовете на Централната банка гласуваха в четвъртък. Освен нея те одобриха от 1 януари 2009 г. минималните задължителни резерви върху средствата, които кредитните институции са привлекли от чужбина, да се намалят от 10 на 5%, а за депозитите, направени от държавата и местните власти, да не се заделят резерви.
Твърде вероятно е всички тези промени да повлияят не само краткосрочно на нивото на ЛЕОНИА, но ефектът да е по-дългосрочен и да доведе до намаляване на лихвите по заемите, които банките отпускат на своите клиенти. А ако тези по-евтини кредити бъдат използвани не за потребление, а за развиването на конкурентоспособни и експортнонасочени производства, това си е чиста проба антикризисна мярка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във