Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ НАЛЯ В БЮДЖЕТА НАД ЧЕТВЪРТ МИЛИАРД ЛЕВА

В първия ден след великденските празници управителят на Централната банка Иван Искров внесе в Народното събрание отчета на БНБ за 2007 година. В същия ден емисионната институция на България преведе в държавния бюджет 250.63 млн. лева. Въпросната сума е остатъкът от превишението на приходите на БНБ над разходите й за 2007 г. и се формира, след като БНБ е заделила от положителния си финансов резултат парите, необходими за развитието на дейността й.
Според годишния отчет на БНБ превишението, за което вече стана дума, е 693.88 млн. лв. - с около 430 млн. лв. повече в сравнение с 2006 година. От него около 239 млн. лв. са прехвърлени в специалния резерв на Централната банка. Останалите 454.86 млн. лв. са поделени по следния начин: 117.23 млн. лв. са отнесени в графата други резерви и малцинствено участие, 87 млн. лв. остават във фонд със специално предназначение, а 250.63 млн. лв. са преведени на държавната хазна. Вноската, която получава бюджетът от БНБ, е с 80 млн. лв. по-голяма от тази, която той получи през 2007 година. Казано накратко, и тази година Централната банка изпълнява задълженията си да поддържа стабилността на националната валута, да гарантира надеждността на финансово-кредитната система, да осигури средствата, необходими за развитието й като част от Европейската система на централните банки и да подкрепи финансово държавния бюджет.
Основните приходи на БНБ - 688.1 млн. лв., са от лихвите, които получава от направените депозити в чуждестранни финансови институции и от закупените от нея чуждестранни ценни книжа, а от такси и комисиони постъпленията й са 8.33 млн. лева.
В доклада на Централната банка е посочено, че разходите й за издръжка през 2007 г. са възлезли на 63.97 млн. лв., като въпросната сума е 87.8% от тази, която е била предварително планирана. Около една трета от похарчените пари - 20.52 млн. лв., са използвани за поддържане на паричното обращение в страната - проектирането, отпечатването и разпространението на нови банкноти, закупуването на резервни части за касовите машини и т.н.
За външни услуги Централната банка е похарчила близо 11 млн. лв., като тук са включени плащанията за услуги, ползвани от информационните системи Блумбърг, Ройтерс; абонаментните такси за програмни продукти; поддържането на канцеларската техника; пощенски, телефонни и телексни услуги и др. В тази сума влизат и парите, които БНБ плаща на МВР за охрана на сградите.
За възнаграждения и социални осигуровки са отишли 17.94 млн. лева.
Що се отнася до инвестиционната програма на БНБ, тя е погълнала 15.53 млн. лв., или 58.6% от планираните 26.45 млн. лева. С най-голям дял в тези разходи е вноската на БНБ в капитала на Европейската централна банка, която е 3.56 млн. евро, или 6.97 млн. лева. За софтуер и нови информационни системи са похарчени 4.67 млн. лв., а за нови машини, съоръжения и касови автомобили са изразходвани 1.65 млн. лева. Средствата, използвани за строителството, реконструкцията и модернизацията на сградите на Централната банка, както и за проучвателни и проектантски дейности, свързани с изграждането на касовия център, пък възлизат на общо 1.55 млн. лева. Справедливостта изисква да се подчертае, че ако всички държавни институции представяха толкова подробни отчети като този на БНБ (общо 105 страници доклади и таблици, заверени от международен одитор), управляващите нямаше да бъдат критикувани за липсата на прозрачност и отчетност. Във всеки случай БНБ вече е влязла в ЕС, докато останалите ведомства все още стоят на прага на Европейския съюз като безпризорни ромчета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във