Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ: Към края на март 2019 г. вземанията по кредити на дружествата са 2.522 млрд. лв.

Към края на март 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.522 млрд. лв. (2.2% от БВП ) при 2.848 млрд. лв. (2.6% от БВП ) в края на март 2018 година. Те намаляват с 11.4% (325.8 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г., а нарастват с 3.5% (85.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година, съобщи БНБ.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 87.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 95.6 млн. лв. (в т.ч. 29.9 млн.лв. през първото тримесечие на 2019 г.), а закупените – 8.2 млн. лв. (в т.ч. 7.4 млн. лв. през първото тримесечие на 2019 г.) 

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.136 млрд. лв. в края на март 2019 година. Те се увеличават с 1.1% (12.3 млн.лв.) спрямо края на март 2018 г. и с 6% (64.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2018 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 39.5% в края на март 2018 г. до 45.1% в края на същия месец на 2019 година. В края на първото тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 649.3 млн. лева. Те намаляват с 19.6% (158.3 млн.лв.) на годишна база и с 2.2% (14.6 млн.лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 535.2 млн. лв. в края на март 2019 г., като намаляват с 6.6% (37.9 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2018 г., а нарастват с 8% (39.6 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Към края на март 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 200.9 млн. лева. Те намаляват с 41.4% (141.9 млн. лева) в сравнение с края на март 2018 г. и с 2% (4.1 млн. лева) спрямо края на декември 2018 година. 

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на март 2019 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намаляват на годишна база с 11.4% (261.4 млн. лв.) до 2.033 млрд. лева. Спрямо края на декември 2018 г. те се повишават с 5% (96.5 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 81.6% в края на март 2018 г. до 81.3% в края на същия месец на 2019 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 401.7 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2019 година. Те намаляват с 12.7% (58.6 млн. лв.) в сравнение с март 2018 г. и с 0.9% (3.6 млн.лв.) спрямо края на декември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 16.4% в края на март 2018 г. до 16.1% в края на същия месец на 2019 година. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във