Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ извади от обращение 8.6 млн. броя негодни банкноти

При машинната обработка на постъпилите през второто тримесечие на тази година в БНБ банкноти като негодни* за последващо използване в паричното обращение са отделени 8.6 млн. броя банкноти. Те представляват 4.71% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти, съобщиха от централната банка.

Най-използвани между април и юни са били банкнотите с номинал 10 лева, поради което те са с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти (44.87%). След тях са  банкнотите от 20 лева (36.22%) и от 50 лева (10.97%).

По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 5.76% и 2.18%, явно като най-неудобни за използване - с първите могат да се купят малко неща, а най-голямата купюра създава трудности на продавачите, когато трябва да връщат ресто.

Негодни монети

През второто тримесечие на тази година при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени 241 500 броя. Те представляват 1.45% от общия брой на обработените за отчетния период разменни монети, уточняват от БНБ.

От наличните данни се вижда, че най-употребявани са били монетите с номинал 20 стотинки и 19 стотинки. Те са с по-големи дялове сред негодните разменни монети съответно с 20.52% и 17.45 процента. Причината за това са формираните цени по магазините, които изискват връщане на ресто.

По-малки са дяловете на отделените като негодни монети от 1 и 2 лева, съответно 9.55% и 7.09 на сто.

 

*Негодни са българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като несъответстващи на приетите стандарти за годност и поради това подлежат на унищожаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във