Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ИЗДАДЕ ПЪРВИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА ОПЕРАТОРИ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ

БНБ издаде първите лицензи на дружества, които работят като оператори на платежни системи по силата на Закона за паричните преводи. Може и да звучи странно, но те бяха връчени на фирмите, които са гръбнакът на разплащателните операции в България и в които Централната банка притежава контролния пакет акции - 34% от капитала им. Става дума за фирмата, поддържаща междубанковите преводи у нас, Банксервиз и националния картов оператор Борика. На 26 януари им връчиха лично лицензите за работа на територията на България управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят Димитър Костов.
Банксервиз получава правото да приема и обработва платежни нареждания до 100 хил. лева. По предварително договорен график дружеството ще трябва да изпраща заявки за преводи към системата на БНБ за незабавни преводи в реално време - РИНГС. Освен това Банксервиз ще е длъжна да подава информация към банките за извършените през нея платежни нареждания.
Борика пък се ангажира да събира и систематизира информация за междубанкови плащания по операции на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки. Дружеството ще трябва да обработва получената информация и по предварително определен график да подава в РИНГС заявки за преводи на базата на получените нареждания от банките и да уведомява кредитните институции за извършените от него плащания. Задължение на Борика е да посредничи при извършването на преводи през РИНГС на плащанията на територията на страната с международни банкови карти, издадени от български кредитни институции.
Всички описани дотук дейности Банксервиз и Борика извършваха и до момента. След приемането на Закона за плащанията през октомври 2005 г. обаче те трябваше да бъдат лицензирани съобразно неговите изисквания.
Законът въведе изискването операторът на платежна система да има минимален капитал от 5 млн. лв., като към датата на подаване на искането за лиценз да е внесъл най-малко 25% от него. Произходът на капитала трябва да е законен и прозрачен. С други думи, парите на акционерите да са от собствени средства и върху тях да са платени дължимите данъци. Третото изискване е дружествата, кандидатстващи за оператори, да разполагат с необходимата техника и квалифициран персонал за извършването на дейността си. И Банксервиз, и Борика отговарят на всички тези изисквания. Собственият капитал и на двете дружества далеч надхвърля определения в закона минимум от 5 млн. лева. Произходът на капитала на техните акционери - БНБ и търговските банки в България, е извън всякакво съмнение. Същото се отнася и за възможностите им да изпълняват вменените им от лицензите задължения. Все пак, откакто са създадени, и Банксервиз, и Борика се занимават единствено и само с осигуряването на безпроблемно извършване на междубанкови плащания.
Според подуправителя на БНБ Димитър Костов до момента в БНБ не са постъпили заявки за издаване на лиценз от други дружества, желаещи да работят като платежни системи. До края на март БНБ очаква да получи информация за дейността на Транскарт, за да прецени дали трябва да бъде лицензирано според изискванията на Закона, или може да продължи дейността си, без да му е необходимо разрешение от Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във