Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ ико­но­ми­са­ла все­ки пе­ти лев

През миналата година БНБ е икономисала почти 20% от разходите за издръжката си. Това показва становище на Сметната палата по отчета на бюджетните разходи на централната банка и тяхното управление за 2013 година. "Планираните средства за издръжка на банката и за инвестиции не са усвоени в пълния планиран обем - отчетеното изпълнение е 81.3 на сто спрямо приетия бюджет. Извършените разходи по бюджета на БНБ в размер на 76.032 млн. лв. са законосъобразно отразени в счетоводните регистри при спазване на нормативните изисквания", се казва още в документа.

Бюджетът на БНБ за всяка календарна година се приема от управителния съвет на банката, публикува се в „Държавен вестник" и се представя за сведение на Народното събрание.

За 2014 г. са планирани разходи за издръжка на БНБ в размер на 85.811 млн. лв. и инвестиционна програма за 19.385 млн. лева.

При определянето на необходимото за 2014 г. количество банкноти и монети са взети предвид подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, което ще даде възможност да се гарантират чистотата и качеството на наличнопаричното обращение. За покриване на потребността от банкноти през 2014 г. ще бъдат отпечатани 60 млн. броя банкноти. Производството им е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2014 г. са в размер на 7.192 млн. лв., което представлява увеличение с 85.6% на предвидените разходи спрямо заложените в бюджета на БНБ за 2013 година.

Последният абзац слага край на медийните и депутатските (от "Атака") спекулации, че БНБ тайно печата пари, за да има след въображаемото събаряне на валутния борд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във