Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ, гръцката, румънската и австрийската централни банки подписаха меморандум

Централните банки на България, Гърция, Австрия и Румъния подписаха Меморандум за разбирателство (МР) за Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (South-Eastern European Monetary History Network – SEEMHN).

Мрежата е създадена през април 2006 г. по инициатива на Българската народна банка и Банката на Гърция като неформална мрежа с основната цел да популяризира паричната история и политика на Югоизточна Европа. От създаването ѝ досега нейната дейност привлича централни банки, учени и изследователи от Западна Европа и САЩ. SEEMHN организира годишни конференции и семинари, осигуряващи платформа за сътрудничество между централните банки, които изучават паричната история на региона. Предвид необходимостта от надеждни емпирични данни за региона, успешно беше осъществен проект за събиране на данни, който осигури база данни, публикувана през декември 2014 г. под названието „Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от ХIX век до Втората световна война” (South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II).

Отчитайки досегашните успехи и с оглед по-нататъшното развитие и укрепване на SEEMHN, подписалите новия МР централни банки заявиха своята цел да проучват паричната история на държавите от Югоизточна Европа, да насърчават сътрудничеството и обмена между централните банки за стимулиране на систематичното изучаване на тази област и повишаване на разпознаваемостта на региона в международните академични изследвания.

SEEMHN ще си взаимодейства с други централни банки, компетентни органи, сътрудничещи си национални и международни изследователски организации, учени и изследователи. Дейността на SEEMHN ще бъде под формата на съвместни изследователски проекти, работни срещи и конференции.

МР беше подписан във Франкфурт на Майн за Българската народна банка от нейния управител Димитър Радев, за Банката на Гърция от управителя Янис Стурнарас, за Австрийската национална банка от управителя Евалд Новотни, и за Румънската националната банка от подуправителя Ливиу Войнеа. Мрежата ще бъде отворена за участие и на други централни банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във