Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ: ЕPIC не е представил планове и варианти за спасяване на групата КТБ

ЕPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера VTB Capital и Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург, дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман.  Това се посочва в съобщение на Българската народна банка, публикувано във връзка с информацията, че австрийският фонд ЕPIC, представляващ тримата основни акционери на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), е изготвил варианти за спасяване на КТБ

От централната банка уточняват, че към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. "Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда", се казва още в съобщението на БНБ.

По отношение на мажоритарния акционер на КТБ - "Бромак" ЕООД, БНБ посочва, че е получила от EPIC редовни оторизационни документи, подписани от фирмата на Цветан Василев. Тъй като обаче съществуват медийни публикации, в които се съобщава за разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика  на "Бромак" ЕООД Цветан Василев, от БНБ припомнят, че "следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство".

Това означава, че дори EPIC и да предложи вариант за спасяване на банката, той може да не бъде признат, поради тези причини.


"В допълнение към това, към настоящия момент от EPIC не са представени поисканите с писма на БНБ от 15 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи  готовността  на акционерите, които EPIC евентуално представлява, да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери", уточняват от БНБ.


Във връзка с друга част от разпространяваните твърдения следва да бъде отбелязано, че

От съобщението на Централната банка става ясно, че до този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ "Виктория" ЕАД.


Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор. На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ "Виктория" АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос.В заключение от БНБ отново потвърждават своята готовност "за диалог и обсъждане на законово допустимите пазарни решения и предложения за решаване на изключително важния и сложен въпрос с КТБ".


Централната банка и екипите от квестори и одитори продължават работата в съответствие с обявения публично график и в съществуващите законови рамки за точна и прецизна оценка на състоянието на банкова група КТБ и взимане на най-доброто решение.
БНБ няма да се поддаде на каквито и да е необосновани атаки през медиите към институцията  и систематични опити за оказване на натиск и компрометиране на независимата централна банка. Ръководили сме се и ще продължаваме да го правим само и единствено от интересите на българската общественост в съответствие с действащото законодателство.


От съобщението на Централната банка става ясно едно - австрийският фонд EPIC няма да бъде признат като представител на трите основните акционера в КТБ, което прави невъзможни варианта за нейното спасяване. От всичко посочено в писмото на БНБ може да се направи извода, че няма да се предприемат никакви мерки за оздравяването на КТБ и бавно, но сигурно се върви към нейния фалит.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във