Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ блокира продажбата на ТБ "Виктория"

На 24 март 2017 г. Българската народна банка (БНБ) отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД. Решението е взето в съответствие с процедурите и критериите, установени в Закона за кредитните институции и Наредба № 2 на БНБ.

Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорни изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки: Първата е че придобиването на ТБ "Виктория"  не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление. Втория аспект е че придобиването на ТБ Виктория  би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност.

Истината е че БНБ отдaвна бе заявила, че ще разреши ТБ "Виктория" да бъде продадена само ако купуващата я банка я погълне. След това решение има три възможности. Едната е ръководството на "Тръговска банка Д" да преразгледа позицията си и да декларира пред БНБ, че ако придобие ТБ "Виктория", ще я погълне. Тогава БНБ ще разреши сделката. Ако това не стане, следват другите две възможности. Те са синдиците на Корпоративна банка в несъстоятелност, която е 100% собственик на ТБ "Виктория" или трябва да организират нов търг или да преминат към доброволната ликвидация на ТБ "Виктория". 

Facebook logo
Бъдете с нас и във