Банкеръ Daily

Финансов дневник

Близо 60% от заловените фалшиви банкноти са от 20 лева

За периода април – юни 2020 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 198 броя неистински български банкноти, от които 197 броя, циркулирали в паричното обращение.

В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2020 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (58.08%). Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 24.24% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Столевовите неистински банкноти са с дял от 9.09%, а тези от 10 лева са с дял от 8.08%. Най-малък (0.51%) е делът на банкнотите от 2 лева, съобщи централната банка. 

През второто тримесечие на 2020 г. в БНБ са били регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 3783 броя евро (от които 125 броя са циркулирали в паричното обращение), 142 броя щатски долари и 9 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Според редовния доклад на централната банка за емисионно-касовата дейност в края на юни 2020 г. парите в обращение достигнаха 18 867.7 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2019 г.) те нараснаха с 8.68%, или с 1506.1 млн. лв. През предходния едногодишен период (юни 2018 г. – юни 2019 г.) нарастването беше по-високо както в абсолютна стойност (1592.9 млн. лв.), така и в процентно отношение (10.10%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във