Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Близо 3 млрд. лв. в Сребърния фонд

Над 2.9 млрд. лв. има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) към края на август, става ясно от отчетните данни на Министерството на финансите, публикувани на сайта на ведомството.

На практика цялата сума е внесена като  годишни депозити в Българска народна банка с решения на управителния съвет на фонда. Резервните пари за пенсии продължават да са с нулева доходност. Консервативната инвестиционна политика, с която се управлява фондът обаче, осигурява постигането на положителна реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период. Така се изпълняват изискванията на приетите в края на миналата година  Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 година.

Според тези два документа сегашните  пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка.

Сумата е с около 120 млн. лв. по-голяма, отколкото е била в края на 2017 година. От тях 103 млн. лв.  са дошли от концесии. От приватизация са влезли символичните 770 хил. лв., а от глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите са 2 млн. лева.

Както се вижда и  с невъоръжено око, постъпленията са повече от смешни. А идеята на Сребърния фонд е да подкрепя пенсионната система. Но средствата в него са толкова малко, че биха стигнали за изплащането на пенсиите за няколко месеца само.

През 2060 г. недостигът на средства в държавната пенсионна система ще надхвърли 9% от БВП на страната, колкото е сега целият разход за пенсии. Тази прогноза на НОИ, естествено, е условна, но засега не се виждат отникъде предпоставки за драматично позитивен обрат в демографията, който да спре застаряването и намаляването на населението. А това очертава  неприятна дилема за тогавашните управляващи - да намалят парите за други сектори или пък да увеличат данъците за все по-малкия брой  работещи хора.

Въпреки бюджетните излишъци през 2016 и 2017 г.  по това перо няма постъпления. Но по закон 25% от реализирания излишък на държавния бюджет трябва да се превеждат във фонда.

Така на практика концесиите са единственият източник на приходи в Сребърния фонд през последните пет години. Постъпленията от приватизация отдавна са пресъхнали, а от бюджетния излишък в него не е преведен  нито един лев.
При създаването на резервния пенсионен фонд преди десетина години идеята бе той непрекъснато да се пълни от приходите  от приватизация и от концесии, а средствата да се множат, като се инвестират разумно - съгласно ясна стратегия и законов регламент. За този период обаче фондът нито се управлява, нито се пълни според изискванията на  закона.
По време на първото правителство  на ГЕРБ - по предложение на тогавашния финансов министър Симеон Дянков, бе създаден законов механизъм за отклоняване на постъпленията от приватизация и използването им за други цели. Държавни дружества се прехвърляха в Държавна консолидационна компания, която на практика ги продаваше и превеждаше постъпленията като дивидент към държавата. Според експерти от БСК по този начин са отклонени около 500 млн. лева.
Опитите да се заобиколи попълването на фонда продължават и през тази година. В Закона за държавния бюджет за 2018 г. има текст, че очакваните 480 млн. лв. еднократен приход от концесията на "Летище София" няма да бъдат преведени в Сребърния фонд, както би трябвало да стане по закон. Парите от тази планирана от години концесия трябва да отидат за погасяване на борчовете на фалиралите на практика "Български държавни железници".

Въпреки че по закон до 70% от средствата във фонда могат да се инвестират в акции на страни  членки от ЕС, до 30% - в акции на трети страни, и до 30% - в облигации, парите на фонда стоят на годишни депозити в БНБ.

През ноември 2017-а правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от него за периода 2018-2020 година. Двата документа са одобрени от управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход: активите да се управляват, като се спазват принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност.

Темата с постъпленията в Сребърния фонд периодично се появява за обсъждане в публичното пространство. Бизнесът от години настоява да се намерят допълнителни източници за приходите на фонда, който на практика е гарант за пенсионната система на страната. От Българска стопанска камара настояваха във фонда да постъпват и излишъци от такси, събирани от държавни институции, които надхвърлят разходите за съответните услуги, както и да влизат още всички средства, генерирани от процеса на раздържавяване. Тази идея обаче, а също и искането парите от фонда да се управляват активно не намират политическа подкрепа. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във