Банкеръ Daily

Финансов дневник

Близо 180 000 дружества и ЕТ вече обявиха доходите си пред НАП

Близо 180 000 фирми и еднолични търговци са обявили доходите си пред Национална агенция за приходите. Общо 30 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от приходната агенция. На 30 юни изтича крайният срок, в който тези лица следва да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък. 
До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 
А 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, напомнят още от приходната агенция. До този момент 150 000 фирми са обявили приходите си пред НАП повече от месец преди крайния срок.  
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП)

Facebook logo
Бъдете с нас и във