Банкеръ Daily

Само за ден:

Близо 12 800 фирми са поискали 106.6 млн. лв. безвъзмездна помощ от държавата

От днес - 14 май в 10:00 часа отвори порталът, чрез който микро и малките предприятия вече могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ. Грантовете са между 3 000 и 10 000 лева. Схемата трябваше да стартира по-рано - на 11 май, но решението на Европейската комисия забави държавата и тя не успя да спази предвидения срок.

С активиране на процедурата в ИСУН 2020 тази сутрин бе отчетен огромен обществен интерес. Само за четири часа и половина - до 14.30 часа, броят на постъпилите заявления от компании достигна 8 410, а проектните предложения - 70 316 632 лева. Към 18.30 часа фирмите се увеличиха до 12 787, а предложенията до 106 597 095 лв. Това сочат данните подадени от звеното за техническа помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет.

"В началните часове от стартирането на процедурата са регистрирани моментни пикове", посочват от там, уверявайки, че обработват успешно заявките.

Според разчетите от мярката ще могат да се възползват около 30 000 фирми, като класирането ще става по реда на постъпване на заявките. Именно заради това условие се очаква и бюджетът от 173 млн. лв. да бъде изчерпан само за няколко дни. Процедурата е с краен срок за кандидатстване до 16:30 часа на 15.06.2020 г.

От звеното съобщават още, че поради изключително големия интерес към процедурата Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс. След няколко дни, въз основа на направен анализ, ведомството ще обяви стойността на допълнителните средства.

За да получат грантовете фирмите трябва да имат спад с 20 на сто от оборота си, като последица от пандемията. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Те трябва да отговарят и на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия - съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот. 

Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. Така в случай, че дадена фирма има 75 хил. лв. приходи от продажби ще може да кандидатства за грант от 7 500 лева. Ако дружеството е с приходи от 150 хил. лв. за миналата година например, ще може да получи максималната сума от 10 хил. лева.

В случай, че при проверката на кандидатурата бъде установена нередност, до кандидатите се изпраща уведомление от ИСУН 2020. Те следва да представят липсващите документи или да отстранят проблемите в срок до три работни дни от датата на изпращане на уведомлението. От портала уведомяват, че няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. 

Обещанията са, че ще има подобна мярка и за средния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във