Банкеръ Daily

Финансов дневник

Близо 100 млн. лв. са изплатени на малките предприятия за излизане от кризата

Близо 100 млн. лв. вече е изплатената безвъзмездната финансова помощ, с която са подпомогнати микро и малки предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката  инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. За периода от 26 август до 11 септември в системата на ведомството са предприети редица действия за ускоряване на работата по достигане на средства до българските фирми.

По програма „Иновации и конкурентоспособност" по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от 28 август всички над 27 хиляди подадени проектни предложения са в оценка.

Одобрени за финансиране към днешна дата са 11 736 броя проектни предложения /вкл. 14 оценителна сесия/, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, която е достигнала до българските микро и малки предприятия е в размер на близо 100 млн. лв. /97.4 млн. лева/. Оценени са вече 19 000 проекта, като предстои сключване на нови договори.

Напредъкът от 26 август до момента се изразява в изплатени нови 35 млн.лв. към българските компании.

По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е сформирана оценителна комисия и стартира процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя проектни предложения на стойност 263 688 340 лв.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 3 хил. лева, а максималният е 10 хил. лева. Средствата могат да се насочат за покриване на разходи по дейността на предприятието в тримесечен срок.

За да се получи помощта, едно от условията е да бъде доказан спад от 20% в оборота за месеца преди този, в който е подадено заявлението, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

Друго изискване е субсидията да не надскача 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., а третото условие е предприятието, което кандидатства, да не е било в затруднено състояние към края на миналата година.

По програмата могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци от всички области на икономиката. Изключение правят селското стопанство и хранителната промишленост. Те ще бъдат подпомогнати през Програмата за развитие на селските райони

По линия на Българската банка за развитие по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията към днешна дата ББР е потвърдила 17 509 броя кредита в размер на над 73 млн.лв. /73 190 880 лв./. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1000 кредита за близо 5 млн. лв.

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19, ББР е подписала финансови споразумения с 8 банки. Потвърдени са 208 кредита с общ размер над 31 млн.лв. /31 519 800 лв./, гарантираната сума е 25 095 840 лв. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 70 кредита за 11 млн.лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във